Directeur-bestuurder

Biga Groep, Zeist, Utrecht
Voor Biga Groep in Zeist zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede kwaliteit gaan goed samen.

Het bedrijf

Biga Groep onderneemt met een maatschappelijke missie. Biga heeft ruim 500 mensen met een arbeidsbeperking in dienst, die werken bij werkgevers in de regio of in het bedrijf zelf. Daarnaast begeleidt zij mensen die er niet in slagen om zelfstandig een werkplek te vinden of te behouden naar een betaalde baan.
Het bedrijf beschikt over een goede infrastructuur waarin het ontwikkelen van arbeidsvermogen centraal staat en is gecertificeerd partner van het UWV voor Wajong en re-integratie.

Biga ondersteunt de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede bij het uitvoeren van de Participatiewet. Deze gemeenten zijn tevens de aandeelhouders van Biga en vertegenwoordigers namens deze gemeenten vormen samen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de AVA, die ongeveer 3 maal per jaar bijeenkomt. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit afgevaardigden van deze gemeenten.

Informatie over de leden van de AVA en de RvC vindt je HIER.

De directeur-bestuurder vormt de eenhoofdige leiding van het bedrijf. Hij is voorzitter van het MT waarvan verder de manager Re-integratie en Productie, Extern Bedrijf en Financiën deel uitmaken.

Een volledig organogram vindt je HIER.

Een succesvol bedrijf………met uitdagingen!

Biga Groep mag zich met recht een van de beste werkbedrijven van Nederland noemen: het bedrijfsresultaat is meerjarig zonder onderbreking zeer positief en dat mag in deze specifieke bedrijfstak uitzonderlijk worden genoemd.
Klik HIER voor een infographic waarin het Sociaal Jaarverslag in een oogopslag zichtbaar is gemaakt.

Dit succes is uiteraard niet vanzelf ontstaan: hiervoor wordt hard gewerkt door de AVA, RvC, directie, management en niet in de laatste plaats de medewerkers zelf die hun werk met zichtbare en voelbare passie en plezier uitvoeren.
De samenwerking tussen de diverse lagen in de organisatie verloopt goed: in een goede sfeer wordt gezamenlijk gestalte gegeven aan de missie van het bedrijf.

Er mag dus met tevredenheid naar de bedrijfsresultaten worden gekeken.
Tegelijkertijd dienen zich een aantal uitdagingen aan waaraan het hoofd moet worden geboden om deze mooie koploperspositie ook voor de toekomst te kunnen behouden:
1. Toekomstige subsidies voor mensen met een arbeidsbeperking zijn onzeker, waardoor een mogelijk tekort zal moeten worden opgevangen binnen de bedrijfsvoering.
2. Het Wettelijke Minimum Loon gaat omhoog en dat betekent een significante stijging van de kosten.
3. In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden die met succes verworven opdrachten kunnen uitvoeren. Daar komt nog bij dat nieuw instromende medewerkers vaak over minder arbeidspotentieel beschikken dan in het verleden het geval was.
4. Biga heeft een aantal belangrijke opdrachtgevers, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Het is zaak hen duurzaam aan het bedrijf te blijven binden, maar ook continu op zoek te zijn naar mogelijke nieuwe opdrachten. Er bestaat uiteraard een bijzondere relatie met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) en dientengevolge een sterk belang van een duurzame en intensieve samenwerking met deze partner.
5. Het ontwikkelen van een toekomstvisie en het leiding geven aan de doorontwikkeling en toekomstbestendig maken en houden van de organisatie heeft prioriteit. Dat vraagt onder meer om verkenning van de meest optimale organisatiestructuur en een adequaat en eigentijds strategisch personeelsbeleid.

De deelnemende gemeenten zijn belangrijke partners van het bedrijf. Een goed relatiebeheer is dan ook van essentieel belang. Biga kan veel voor hen betekenen. Om de rol richting gemeenten te kunnen verbreden is het zaak voortdurend een concurrerend en eigentijds aanbod te doen.

Een nieuwe directeur-bestuurder

De huidige directeur-bestuurder heeft ruim 13 jaar met succes leiding gegeven aan het bedrijf en treedt nu terug in verband met zijn pensionering.

Biga Groep zoekt per 1 maart 2023 daarom een:

Directeur-bestuurder

Profiel van de nieuwe directeur-bestuurder

Politiek-bestuurlijk sensitieve ondernemer die met passie zijn tanden wil zetten in een maatschappelijk relevante opdracht

De functie van directeur-bestuurder vraagt om een aantal stevige, diverse competenties, die ieder op zich nodig zijn om in deze boeiende en maatschappelijk zeer relevante rol succesvol te kunnen zijn.
In de eerste plaats is deze functionaris een ondernemer in hart en nieren die kan bogen op een ruime ervaring en aantoonbare successen als (eind)verantwoordelijk directeur.
Daarnaast zoeken we iemand die intrinsiek gemotiveerd is te werken aan een sterk maatschappelijk gerichte opdracht. Dat vraagt het vermogen te streven naar een zo optimaal mogelijk maatschappelijk rendement en een zo positief mogelijk bedrijfsresultaat.

Tot slot is het van belang dat Biga een maatschappelijke onderneming is én opereert in een bestuurlijk-politieke context. Naast het louter behalen van commerciële successen met projecten die een maatschappelijk doel dienen, spelen bij de keuze van doelen en het inzetten van middelen ook vanuit de deelnemende gemeenten aangegeven politieke overwegingen en doelstellingen een belangrijke rol.

De complexiteit van het bedrijf en de context waarin dit opereert vraagt inspirerend leiderschap en ondernemerschap. De directeur-bestuurder beschikt dan ook over verbindende kwaliteiten: een solide boegbeeld naar buiten en een teamspeler in zijn organisatie.

Biga is binnen de branche een kleine organisatie. Dat vraagt van de directeur-bestuurder het vermogen om goed te kunnen schakelen tussen werken en denken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Samenvattend zoeken wij een kandidaat met:
• strategisch abstractieniveau (HBO+/WO), in staat om een visie te ontwikkelen en voldoende bedrijfskundige basis;
• (eind)verantwoordelijke ervaring op directieniveau;
• aantoonbaar gevoel voor ondernemerschap, iemand die kansen ziet en omzet naar waardevolle opdrachten voor Biga;
• verbindend vermogen zowel intern als extern: intern in staat om organisatie en medewerkers te enthousiasmeren en mee te nemen richting toekomst; extern in staat om duurzame samenwerkingsverbanden te onderhouden en nieuwe samenwerking te ontwikkelen;
• zeer goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, sterke netwerker en diplomaat die beschikt over bestuurlijk-politieke sensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze vacature hoort een salaris vergelijkbaar met schaal 16 van de CAO SGO en een pakket uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Biga Groep: een inclusieve organisatie!

Biga is een diverse organisatie die het belangrijk vindt om ook een inclusieve organisatie te zijn! Een bedrijf dat ruimte biedt aan iedereen en dat de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner/senior consultant (jetskegoudsmit@publicspirit.nl / 06-15056498) of Leen Kap, senior consultant (leenkap@publicspirit.nl/ 06-42590666).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Sandy van Soest, projectassistente via 033-4459050. Je kunt de vraag ook per e-mail aan ons sturen via info@publicspirit.nl.

Een (ontwikkel)assessment en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 23 oktober 2022.

Planning:
Voorselectiegesprekken: eind oktober/begin november
Bespreken shortlist: begin november (zonder kandidaten)
Eerste ronde selectiegesprekken: 18 november in de ochtend en middag
Tweede ronde selectiegesprekken: 25 november in de middag
Benoeming per: 1 januari 2023
Start nieuwe directeur-bestuurder: 1 maart 2023

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7782) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren