Adviescommissie Analytics

Ministerie van Financiën, Den Haag, Zuid-Holland
Voor het ministerie van Financiën zoeken wij leden Adviescommissie Analytics onder andere met een juridisch profiel. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Het ministerie van Financiën (Belastingdienst, Douane, Toeslagen en het beleidsdepartement) stelt een onafhankelijke commissie in die gevraagd en ongevraagd advies geeft over actuele analytics-vraagstukken.

Ministerie van Financiën, Adviescommissie Analytics

Het toepassen van analytics binnen de overheid kan bijdragen aan snellere, betere en proactieve dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Tegelijkertijd is dit jonge vakgebied continu in ontwikkeling en moet het veilig en verantwoord gebruik van data onbedoelde situaties voorkomen.

Verantwoord omgaan met data en technologie, dat is waar deze commissie over adviseert. Past dit bij uw deskundigheid en wilt u hier graag aan bijdragen?

Analytics, in de brede zin van het woord, is een relevant onderwerp met grote impact op de samenleving. Veel overheidsinstellingen zijn of worden datagedreven organisaties, waarbij er ook oog voor moet zijn dat gebruik van data en technologie niet de oplossing is voor alle sociaal complexe vraagstukken.

Het ministerie van Financiën (Belastingdienst, Douane, Toeslagen en het beleidsdepartement) stelt een onafhankelijke commissie in die gevraagd en ongevraagd advies geeft over actuele analytics-vraagstukken. Denk aan data-analyse, algoritmen, risicomodellen en artificiële intelligentie (AI). Het terrein waarover de commissie adviseert beslaat analytics in de meest brede zin van het woord.

De commissie opereert onafhankelijk van het ministerie van Financiën. Dat doet zij door met kennis en inzichten van buiten het ministerie haar adviezen op te stellen. De gevraagde en ongevraagde adviezen versterken de kritische interne blik. De opvolging van de adviezen draagt bij aan de continue doorontwikkeling van verantwoorde omgang met data-analyse, algoritmen, risicomodellen en artificiële intelligentie (AI). Zo kunnen vragen over kaders, dilemma’s en denkrichtingen aan de adviescommissie worden voorgelegd.

Samenstelling van de commissie

De commissie wordt breed samengesteld; uit verschillende geledingen van de wetenschap en daarnaast wordt gezocht naar mensen met een bestuurlijke en/of maatschappelijke achtergrond. Bij de samenstelling van de commissie is er oog voor voldoende diversiteit en complementariteit. We houden rekening met vertegenwoordiging van verschillende expertises, leeftijden, (culturele) achtergronden, netwerken en regionale spreiding. Het uitgangspunt is dat een evenwichtige vertegenwoordiging bijdraagt aan een volledig en kwalitatief goed advies.
De commissie zal bestaan uit negen leden waaronder één voorzitter. De beoogd voorzitter is al geworven. Verder wordt de commissie ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De commissie onderscheidt acht dimensies zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, die samengebracht in deze commissie een compleet geheel vormen:

 • Algoritmen en modellen
 • Data engineering en security
 • Ethiek en technologie
 • Filosofie en sociologie
 • Juridische aspecten
 • Ondernemerschap
 • Publieke opinie
 • Het andere geluid

De commissie zoekt nu voornamelijk voor het juridisch profiel een gezaghebbende expert die zich wil inzetten ten behoeve van de maatschappij.

Rol van de Leden

 • De leden zijn elk vanuit hun respectievelijke expertise verantwoordelijk voor een invalshoek bij het tot stand komen van het advies.
 • De leden van de adviescommissie dragen in samenwerking zorg voor de inhoud van de adviezen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan.
 • De leden verdiepen zich in de inrichting en werking van data en data-analyse binnen het ministerie van Financiën, om – met inachtneming van hun onafhankelijke positie – advies te geven dat binnen de organisatie kan landen.
 • De leden baseren hun advies op de informatie die aan de leden verstrekt wordt, en tijdens de bijeenkomsten door de organisatie wordt toegelicht. De leden kunnen indien gewenst nadien, via de secretaris, contact opnemen met de organisatie voor meer toelichting wanneer dat nodig is om een goed beeld te kunnen vormen van de kwesties waar de commissie op adviseert.

De commissie komt enkele keren per jaar bij elkaar. De invulling van de werkwijze wordt in gezamenlijk overleg nader bepaald.

Profiel van de leden

 • De leden kunnen onafhankelijk opereren. De leden hebben geen (neven)functies en/of belangen die hun onafhankelijkheid in de weg staan of in twijfel kunnen trekken.
 • De leden gezaghebbend op één van de bovengenoemde acht dimensies.
 • De leden hebben kennis van en/of affiniteit met ethische en filosofische aspecten van data en data-analyse.
 • De leden zijn uitstekend in staat om een standpunt vanuit hun expertise over te brengen aan anderen.
 • De leden beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden en beschikken over het vermogen goede verbinding te maken.

Aanbod en benoeming

De leden ontvangen een vaste vergoeding per vergadering.
De leden van de Adviescommissie Analytics worden benoemd door de Minister van Financiën.

Solliciteren en planning

U kunt reageren tot en met 27 november 2022.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7857. Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50 of via info@publicspirit.nl.

Globale planning van de procedure

 • Reactietermijn: t/m 27 november 2022
 • Selectiegesprekken: t/m 21 december 2022
 • Benoeming door Minister van Financiën: (indicatief) februari 2023
 • Publicatie instellingsbesluit in Staatscourant: (indicatief) februari 2023

Direct solliciteren