Kwartiermaker/manager Import

Skal Biocontrole, Zwolle, Overijssel
Voor onze opdrachtgever Skal Biocontrole zijn wij op zoek naar een kwartiermaker/manager Import. Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Skal Biocontrole is dé onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de hele biologische keten in Nederland

Stichting Skal Biocontrole (verder Skal), gevestigd in Zwolle, is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de hele biologische keten in Nederland. Via registratie, certificatie en toezichthouden zetten zij zich in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector.

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Skal voert fysieke inspecties en laboratoriumonderzoek niet noodzakelijkerwijs zelf uit, maar kan hiervoor gebruik maken van derden.
Zo draagt Skal zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.

De huidige meerjarenvisie kent de volgende uitgangspunten:
• Skal bewaakt aantoonbaar de biologische waarden voor de consument.
• Skal houdt de kosten van certificering en toezicht zo laag mogelijk door te vernieuwen en te digitaliseren.
• Skal organiseert de basisprocessen strak om zo flexibel te kunnen reageren op Ontwikkelingen.
• Het sanctiebeleid van Skal is adequaat en effectief.
• Skal neemt verantwoordelijkheid voor de onderlinge relaties in de toezichtsketen.

Voor de concrete invulling van deze thema’s vindt intensieve afstemming plaats met de sector.

Skal heeft de afgelopen jaren, onder leiding van de huidige directeur Nicolette Klijnhout-Klijn, een sterke groei doorgemaakt van 50 medewerkers naar zo’n 135 medewerkers aan het eind van dit jaar. De uitbreiding en organisatie is mede het resultaat van de aanhoudende groei van de biologische sector en uitbreiding van taken en dit zal naar verwachting de komende jaren verder doorzetten. Daarnaast is Skal zakelijker en professioneler geworden. Momenteel bevindt de ambitieuze organisatie zich in transitie om de groei te kunnen faciliteren.

Skal heeft een onafhankelijk bestuur van 5 leden en een adviesraad. De adviesraad vertegenwoordigt de geregistreerden en de consumentenorganisaties. Zij brengt advies uit aan het bestuur en de directeur.

Uitdaging

Draag jij graag bij aan the green deal en aan klimaatverbetering? Kom dan bij Skal werken.

Skal zoekt een kwartiermaker/manager Import die houdt van dynamiek en het leuk vindt om een nieuw op te zetten afdeling binnen Skal vorm en inhoud te geven. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met biologische voedselproduktie en import.

Naast de certificering en controle over Nederlandse bedrijven, is er sinds dit jaar nieuwe wetgeving op het gebied van importcontroles van biologische zendingen. Dit betekent dat Skal een grotere taak en verantwoordelijkheid krijgt rondom de controles van importzendingen. (In de bijlage tref je nadere informatie over de nieuwe bio-verordening en de door Skal te verrichten controles).

Je bouwt de afdeling snel uit naar minimaal 3 en maximaal 8 medewerkers aan wie jij leiding geeft.
Je houdt van nieuwe zaken en het verzinnen van oplossingen en weet in samenspraak met diverse (interne en externe) samenwerkingspartners snel tot goede werkprocessen te komen.
Je bent hands-on, hebt affiniteit met operationele processen en weet met onvoorspelbaarheid en tijdsdruk om te gaan.
Elke zending die binnenkomt is anders, je zult snel moeten schakelen en overleggen met je collega’s (ook van andere afdelingen) en samenwerkingspartners.
Er is sprake van complexe wetgeving, je vindt het leuk daar goed in te duiken, en met diverse samenwerkingspartners ‘de puzzel te leggen’. Dat resulteert in logische processen.

Functie kwartiermaker / manager Import

De kwartiermaker stuurt medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor de DOM-controles van, op basis van EU guidelines en een nationale risico inschatting geselecteerde, importzendingen en de vrijgave aan de markt van deze geselecteerde importzendingen. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wettelijke taak in afstemming met de samenwerkingspartners (RVO, NVWA, Douane en LNV) en de dienstverleners waaraan deeltaken zijn uitbesteed.

Persoonlijke verantwoordelijkheden:
• Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling Import (met p-verantwoordelijkheid en financieel mandaat). Je coacht, ontwikkelt, stimuleert en inspireert je medewerkers, en zorgt voor kennisdeling en borging daarvan.
• Verantwoordelijkheid nemen voor een effectieve benutting van de beschikbare formatie en bezetting conform de meegegeven kaders en op een integere wijze omgaan met beschikbare gelden en middelen.
• Is een verbindende factor van de verschillende teams door het mede realiseren van een effectieve samenwerking, afstemming en communicatie door het stroomlijnen van (primaire) processen – rekening houdend met de eventuele verschillende uitgangspunten en taakopvattingen.

Inhoudelijke verantwoordelijkheden:
• Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
• Het toezien op de implementatie en optimalisatie van de instrumenten ter uitvoering van de DOM-controles op de geselecteerde importzendingen.
• Verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van de strategische doelstellingen van Skal: een efficiënt en effectief ingericht importcontrole proces met gekwalificeerd personeel dat toegerust is op haar taak en een financieel gezonde bedrijfsvoering.
• Het aanleveren van input voor de jaarplannen in afstemming met Financiën.
• Proactief signaleren relevante ontwikkelingen, initiëren van verbetertrajecten gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van controle van importzendingen.
• Verantwoordelijk voor een adequate en actuele kwalificatie en autorisatie van medewerkers import.
• Onderhouden contacten met en aanspreekpunt voor externe organisaties en samenwerkingspartners; het bewaken van de uitvoering conform contract (budgettair, juridisch en financieel).
• Verantwoordelijk voor implementatie en borging van de gestelde kwaliteitseisen binnen de processen binnen en buiten Skal gerelateerd aan de controle van importzendingen.
• Aanspreekpunt voor importerende bedrijven met betrekking tot de uitvoering, status en voortgang van het inspectie-proces en –dossier (inclusief klachten en andere onregelmatigheden).
• Opstellen van de jaarlijkse KPI’s en voortgangsrapportages en hierover rapporteren aan MT en Bestuur.

Je neemt beslissingen over de wijze van inrichting en aansturing van de afdeling, opleiding en begeleiding van personeel en de kwaliteitseisen en inhoudelijke verantwoording van de DOM-controle van de geselecteerde importzendingen en het beheer en toezicht op de controle punten.

Contacten:
Intern:
• Met de diverse andere teams binnen Skal (Certificatie, Toezicht, Maatregelen, bezwaar en beroep).
• Met het MT over de realisatie en voortgang van de doelstellingen van de afdelingen en de wijze waarop externe ontwikkelingen worden vertaald      en geïmplementeerd moeten worden in het primaire proces.
• Met P&O om af te stemmen over ontwikkeling van personeel en aanverwante personeelszaken.
• Met Financiën om af te stemmen over begroting en input vanuit de afdelingen, en inhoud van de jaarplannen.

Extern:
• Met LNV, Douane, RVO en NVWA over de inrichting van de importcontroles in NL.
• Met importerende bedrijven bij klachten en problemen die zij bij de import van biologische producten ervaren.

Alle contacten zijn erop gericht om in afstemming te komen tot uitvoering van het primaire product zowel procesmatig als inhoudelijk.

Je legt verantwoording af aan de directeur (en collega MT-leden) over de voortgang van de importtaken en de inhoudelijke kwaliteit van de door de medewerkers geleverde resultaten.

Functie eisen

Specifieke competenties/ vaardigheden
• Mensgericht coachend leidinggeven.
• Organisatie- en omgevingssensitiviteit.
• Verbindend.
• Analytisch.
• Besluitvaardig.
• Voortgangsbewaking.
• Klantgericht.
• Integriteit.
• Sterke communicatieve vaardigheden.

Werk- en denkniveau
• HBO diploma/academisch werk- en denkniveau op het gebied van levensmiddelen of landbouw.

Kennis (bijvoorbeeld specifieke opleidingen, trainingen, etc.)
• Kennis van inspecties, audits en/of product controles (monstername).
• Kennis van wet- en regelgeving in relatie tot importcontroles.
• Kennis van interpretatie van laboratorium analyses.
• Kennis van de systematiek van oorzaakanalyse.
• Kennis van de sector (landbouw en/of levensmiddelen industrie).

Inzicht
• In de biologische sector en hoe deze functioneert.

Ervaring
• Met een mensgerichte coachende stijl van leidinggeven.
• Met kwaliteit en certificatienormen en systemen.
• Met continu verbeteren en klantgericht werken.
• Met werkzaamheden van NVWA, Douane en RVO.

Vergoeding/ salaris

Skal biedt:
een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie in een interessante nichemarkt met een geweldige kans om de veelzijdigheid van de biologische sector te leren kennen.

Skal biedt een goed salaris, afhankelijk van opleidingsniveau en werkervaring:
een minimum maandsalaris van € 4.367,= en een maximum salaris van € 7.238,= bruto per maand (schaal 13/14) bij een 40-urige werkweek, de inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
Skal kent een individueel keuzebudget (IKB) van 16,8 %. Het betreft in eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Ook kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een premievrij pensioen, goede werk- en privébalans door de mogelijkheid om minimaal 32 uur te werken en om in overleg thuis te werken.

Bijzonderheden
Een referentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure. Om in dienst te treden is er een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. Meer algemene informatie kun je vinden op: www.skal.nl  en op https://www.skal.nl/interviews, waarin medewerkers aan het woord zijn.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mr. Carine Leemereise, managing consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Dominique Heemskerk, projectassistente, info@publicspirit.nl of telefonisch via 06-51 48 91 27.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met zondag 18 september 2022.

De sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief en een cv indienen. Vermeld in de motivatiebrief het vacaturenummer 7809.

Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Planning procedure:
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : 19 en 21 september
Bespreken kandidaten met selectiecommissie : 22 september
1e Selectieronde : 26 september
2e Selectieronde : 27 september
Arbeidsvoorwaardengesprek : 30 september
Start kwartiermaker/manager Import : zsm

Direct solliciteren