Adjunct-directeur/1e loco-secretaris

Gemeente Ermelo, Gelderland
Gemeente Ermelo is op zoek naar een adjunct-directeur/1e loco-secretaris. Een rasechte teamspeler met het talent om proactief, zorgvuldig en met het juiste gevoel verbindingen te leggen, te schakelen en te handelen. Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Wij doen ons werk vanuit de volgende kernwaarden: samen, bevlogen, betrouwbaar en wendbaar.

Wij zoeken een adjunct-directeur/1e loco-secretaris

 • 36 uur per week.
 • Functieschaal 14 – max. € 7.269,– bruto per maand en een IKB van 17,05%.
 • Contract voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Een inspirerende nieuwe kantooromgeving.
 • De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Geschikte kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Als adjunct-directeur/1e loco-secretaris binnen de gemeente Ermelo ben je de eerste vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Je hebt een actieve rol in het personeelsmanagement, de interne bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling.

Je vervult een sleutelrol als het gaat om de effectiviteit van de Ermelose organisatie en bij het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je hebt een “overall”- visie op hoe een eigentijdse gemeente functioneert en draagt energiek bij aan de continue doorontwikkeling en innovatie van onze organisatie.

Ermelo is een prachtige gemeente op de Veluwe, centraal in Nederland en met ruim 27.000 inwoners. Ermelo is goed bereikbaar over de weg en via het spoor en heeft bovengemiddeld goede voorzieningen. Gelegen tussen de bossen, de heidevelden en het Veluwemeer is Ermelo een geweldige plek om te wonen, werken en recreëren. Ons gemeentehuis is recent volledig vernieuwd en verduurzaamd. Meer weten over de gemeente Ermelo? Ga naar www.ermelo.nl.

Onze organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Ermelo is een wendbare netwerkorganisatie, waarin bevlogen mensen flexibel samenwerken rondom voortdurend wisselende maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Ermelo participeert actief in de steeds groeiende (ambtelijke) EHZ-samenwerking met de buurgemeenten Harderwijk en Zeewolde; Meerinzicht is onze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de bedrijfsvoering en het sociaal domein. Onze bronorganisatie (gemeentehuis en team wijkservice) is zodoende compact en overzichtelijk (±140 medewerkers /125 fte) en concentreert zich op beleidsontwikkeling, dienstverlening en beheer openbare ruimte.

Een uitstekende dienstverlening aan onze inwoners en ons bestuur is leidend bij alles wat wij doen. Onze netwerkorganisatie stelt de mensen (inwoners en medewerkers) en hun onderlinge relaties centraal en ontdoet zich zo veel mogelijk van overbodige procedures, afspraken, systemen en structuren. Daarom hebben wij de traditionele lijnorganisatie geheel losgelaten. Alle lijntjes in ons netwerk worden korter, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het gesprek van mens tot mens.

Voor de medewerkers betekent dit méér vertrouwen, méér verantwoordelijkheid en méér speelruimte om het werk zoveel mogelijk zélf te organiseren, uiteraard samen met collega’s en bestuurders én vooral met en in de samenleving. Dat leidt tot merkbaar betere resultaten en meer werkplezier.

Wij doen ons werk vanuit de volgende kernwaarden: samen, bevlogen, betrouwbaar en wendbaar. Nieuwsgierig? Onze gemeentesecretaris Aldrik Weststrate vertelt in dit filmpje meer over Ermelo op expeditie

Voor het totale beeld is er onderstaand een samenvatting van onze visie op de Ermelose netwerkgemeente.

Samenvatting visie op netwerkgemeente

 • Wij doen ons werk in het midden van de samenleving, voor en mét de Ermelose samenleving;
 • Wij zijn ons bewust van de veranderende rol van de gemeentelijke overheid als gevolg van de veranderingen in onze samenleving;
 • Wij willen een partnerschap met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen;
 • Wij creëren ruimte voor meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • Wij willen met een frisse blik naar de dingen kijken: oplossingsgericht en innovatief;
 • Voorafgaand aan initiatieven wordt afgewogen of dit samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kan worden ontwikkeld (en zijn hierbij steeds helder over rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen);
 • Wij zijn daarbij voorwaardenscheppend, faciliterend en stimulerend richting initiatiefnemers;
 • Wij ontwikkelen als raad, college en ambtelijke organisatie het vermogen om onze invloed en verantwoordelijkheid welbewust te doseren en bepalen afhankelijk van de opgaven waarvoor wij ons geplaatst zien welke rol en verantwoordelijkheid we willen nemen en stemmen onze werkwijze daarop af;
 • Wij doen ons werk ook steeds vaker met andere gemeenten en organisaties en zoeken hierbij de best passende manier, soms via duurzame samenwerkingsverbanden, soms via flexibele netwerkverbanden.

Jouw droombaan

Je ondersteunt de gemeentesecretaris/algemeen directeur op het terrein van de interne bedrijfsvoering en HRM. Dan moet je onder andere denken aan het formatiebeheer, het voeren van HR-gesprekken en het nemen van beslissingen ten aanzien van de interne bedrijfsvoering.

Je vervangt de gemeentesecretaris/algemeen directeur waar nodig, tijdens collegevergaderingen en in de directieraad van Meerinzicht. Daarnaast ben je lid van de netwerkdirectie EHZM, bestaande uit de directieteams van die 4 organisaties. Tot slot ben jij – samen met de regisseurs en de adviseurs directie en bestuur – de dagelijkse sparringpartner van de gemeentesecretaris.

Binnen de ambtelijke organisatie van Ermelo heeft vier jaar lang een programma organisatieontwikkeling gedraaid; dit bevindt zich nu in de afrondende fase. Maar daarmee is de organisatie natuurlijk niet “af”. Samen met de aanjagers van de overige veranderopgaven, zoals Dienstverlening en Omgevingswet, geef jij actief invulling aan het anders werken in onze organisatie. Je bent een lichtend voorbeeld, laat coachend leiderschap zien en bevordert eigenaarschap en opgavegericht samenwerken. Dat laat je ook zien in het samenspel tussen onze organisatie, de twee andere EHZ-partners (Harderwijk en Zeewolde) en de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht. In al deze rollen ben je gericht op de ontwikkeling van kwaliteit, kennis en vaardigheden conform de vastgestelde visie en missie van Ermelo, zie onderstaand voor de samenvatting.

Samenvatting missie & visie van de ambtelijke organisatie

 • Alles draait om onze inwoners, bedrijven en organisaties. Dit zijn mensen!
 • Medewerkers maken het verschil. Medewerkers zijn mensen!
 • Daarom stellen wij mensen centraal.
 • Wij gaan terug naar de bedoeling: de leefwereld van mensen is ons vertrekpunt.
 • Uitstekende dienstverlening áán en samenwerking mét onze inwoners, bedrijven, organisaties en ons bestuur, zijn leidend bij alles wat wij doen.
 • Net als inwoners, bedrijven en organisaties, krijgen ook onze medewerkers meer regelruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid (en werkplezier).
 • Wij organiseren ons volledig flexibel rondom maatschappelijke en bestuurlijke opgaven.
 • Wij blijven investeren in professionaliteit en doelgerichtheid en blijven scherp op de kosten.
 • Wij ontdoen ons zoveel mogelijk van de ballast van de systeemwereld.
 • Wij maken geen plan, wij gaan het doen. Wij doen het niet alleen, maar samen!

Zo speelt Ermelo in op de continue verandering van maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Daardoor kunnen projecten of opgaven waar nu aan gewerkt wordt op enig moment ook weer wijzigen of eindigen. Wij gaan er vanuit, dat jij dit juist als een uitdaging en een kans ziet: om je voortdurend te blijven richten op de actuele organisatievraagstukken voor Ermelo. Opdrachten variëren continue in tijd, speelveld en aspecten.

Wil je alvast kennismaken met collega’s van de gemeente Ermelo? klik hier.

Jouw talenten

Allereerst vinden wij het belangrijk dat jij als mens en collega goed past binnen onze organisatie. Je opereert vanuit relatie, niet vanuit hiërarchie of positie. Je bent een rasechte teamspeler met het talent om proactief, zorgvuldig en met het juiste gevoel verbindingen te leggen, te schakelen en te handelen. Je kunt bovendien goed omgaan met vertrouwelijke informatie en met belangentegenstellingen. Je bent toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar voor de collega’s in de organisatie en voor het bestuur. Je bent enthousiast en hebt een positieve focus.

Ermelo heeft geen structuur (harkje) met leidinggevenden en teams. Dat vraagt dat je zelfstandig kunt werken en een grote mate van eigenaarschap laat zien. Hiermee geef je het voorbeeld richting de collega’s.

Daarnaast beschik je over:

 • een academische opleiding (bij voorkeur bedrijfskunde, bestuurskunde of veranderkunde);
 • aantoonbare managementervaring in een overheidsorganisatie (ervaring binnen een gemeente is een pre);
 • ervaring met opgavegericht werken en zelforganisatie;
 • bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit en een sterk analytisch vermogen: je bent in staat om te werken vanuit (soms complexe) context en samenhang;
 • empathie en verbindend vermogen (intern en extern);
 • uitstekende communicatieve, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • enthousiasme en humor; je weet mensen te bewegen en mee te krijgen;
 • besluitvaardigheid; je kunt waar nodig knopen doorhakken en besluiten nemen.

Wat bieden wij?

 • Een fijne werksfeer, collegiale samenwerking, openheid, vertrouwen, zelfstandigheid en veel verantwoordelijkheid in een innovatieve organisatie.
 • Een arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd (bij goed functioneren).
 • Een salaris van maximaal € 7.269,– bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week (schaalniveau 14).
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • Goede secundaire regelingen, waaronder een reiskostenregeling.
 • Een inspirerende nieuwe kantooromgeving.
 • Tot slot hecht de gemeente Ermelo veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie geven over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je terecht bij Diana de Groot, projectassistente. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (033) 445 9050. Je kan PublicSpirit ook e-mailen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Geschikte kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Je wordt verzocht te reageren voor maandag 5 september aanstaande.

Jouw sollicitatie kan je indienen via onze website www.publicspirit.nl.

Vanuit de vacature op de website kan je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7823).

Indien jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij je contact met PublicSpirit op te nemen.

Planning

 • Plaatsing ONLINE vacature: vrijdag 12 augustus 2022
 • Plaatsing PRINTMEDIA vacature: zaterdag 20 augustus 2022
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 35 & 36
 • Shortlist presentatie: donderdag 8 september 2022
 • Selectiegesprekken bij gemeente Ermelo: maandag 12 september 2022 & maandag 19 september 2022
 • Ontwikkelassessment: midden/eind week 38
 • Benoeming: week 40
 • Start nieuwe adjunct-directeur/1e loco-secretaris: 1 december 2022

Direct solliciteren