Programmaleider

Architectuur Lokaal, Amsterdam, Noord-Holland
Voor Architectuur Lokaal zoeken wij een gedreven Programmaleider die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een werkplan voor professionalisering van opdrachtgeverschap en de inzet van ontwerpkracht bij opgaven in het fysieke domein. Je kunt reageren tot en met zondag 21 augustus 2022 o.v.v. referentienummer 7754.

Architect Lokaal is een onafhankelijke, ideële stichting die zich richt op het bijdragen aan oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in Nederland, in samenwerking met rijks- en andere overheden, instellingen, particuliere initiatiefnemers en andere partijen - en altijd met ontwerpers

Wil jij mede vormgeven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, waarin brede integrale opgaven, ontwerpkracht, bouwcultuur, architectuur, duurzaamheid en participatie centraal staan, dan is dit een functie voor jou.

Architectuur Lokaal zoekt naar een programmaleider die een werkplan opstelt en mogelijk uitvoert in de komende jaren. Een werkplan dat voortbouwt op de kennis en reputatie van Architectuur Lokaal, en vooral op een eigentijdse en innovatieve manier bijdraagt aan de versterking van het opdrachtgeverschap in Nederland aan de hand van de kracht van het ontwerp.

Context

In de directe toekomst wordt gewerkt aan de ruimtelijke invulling van vele, samenhangende opgaven in Nederland op zowel landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau. Het kabinet heeft geconstateerd dat ‘wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk een eerste levensbehoefte’ is. Het wil zich inzetten ‘voor een goede ruimtelijke inrichting, het beschermen van onze natuur, het tegengaan van de funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, het voorkomen van ‘verrommeling’ en ‘verdozing’ van onze leefomgeving en de ruimtelijke inpassing van onze energietransitie.’

Al deze maatschappelijke opgaven zijn ook ontwerpopgaven: in het ontwerp komen programma’s en belangen samen. Maar integratie van afzonderlijke opgaven gaat niet vanzelf en de grote vraag is hoe we iedereen meekrijgen met een andere bouwcultuur. Initiatief en opdrachtgeverschap voor ruimtelijke opgaven liggen immers niet meer alleen bij overheden of marktpartijen, maar steeds meer bij burgers en andere partijen. Zij weten vaak nog geen raad met elkaar omdat de initiatieven buiten de gebaande paden vallen en lopen aan tegen gebrek aan kennis en informatie over hoe, wat en waar. Zij hebben behoefte aan nieuwe inzichten, inspirerende voorbeelden en nieuwe instrumenten. Daarvoor kunnen zij de nodige ondersteuning gebruiken.

Over Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal speelt al decennia een cruciale rol bij het verbinden van opdrachtgeverschap en ruimtelijke kwaliteit. De organisatie is een onafhankelijke, ideële stichting die zich richt op het bijdragen aan oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in Nederland, in samenwerking met rijks- en andere overheden, instellingen, particuliere initiatiefnemers en andere partijen – en altijd met ontwerpers. Het werkterrein ligt in ruimtelijke ingrepen in steden, dorpen en het landelijk gebied in heel Nederland. In woonwijken, publieke ruimten en fysiek erfgoed.

De stichting is in 1993 opgericht in het kader van het cultuurbeleid van het Rijk met als doel om door gerichte informatievoorziening en specifieke stimuleringsprogramma’s het lokale architectuurbeleid, de kwaliteit van de gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van alle betrokken partijen te bevorderen. In de loop der jaren hebben we hieraan belangrijke bijdragen geleverd en als onafhankelijke en benaderbare organisatie een mooie reputatie opgebouwd.

Meer informatie over Architectuur Lokaal vind je op: www.arch-lokaal.nl.

Functie en Resultaten

We zoeken een gedreven programmaleider die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een werkplan voor professionalisering van opdrachtgeverschap en de inzet van ontwerpkracht bij opgaven in het fysieke domein.

De werkzaamheden betreffen onder andere het verzamelen, ontwikkelen en uitdragen van concrete ideeën over eigentijdse inzet van ontwerpkracht bij de ruimtelijke inrichting van de leefomgeving in Nederland. Dit resulteert in een gedegen plan voor een realistisch programma dat invulling geeft aan de doelen uit het plan en uitvoerbaar is in de toekomst. De ‘hoe’ vraag staat centraal.

De focus van het werkplan ligt op professionalisering van het opdrachtgeverschap bij de opgaven in het fysieke domein en de inzet van ontwerpkracht, met een sterke nadruk op het lokale niveau. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn burgerparticipatie en co-creatie, het betrekken van jongere generaties, diversiteit en inclusiviteit, en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Het plan sluit aan op uitgangspunten uit het ruimtelijk beleid waarin zowel aandacht is voor versterken van de opdrachtgever- en ontwerpkant, als het bevorderen van maatschappelijke participatie van de burger, de gebruikerskant.

De programmaleider heeft zes maanden tot diens beschikking als wegbereider. In deze periode kan een begeleidingscommissie worden samengesteld ter ondersteuning. Het bureau van Architectuur Lokaal zal gedurende het gehele programma de nodige assistentie bieden en lokale netwerken inzetten.

Profiel Programmaleider

We willen een ervaren en ondernemende programmaleider aanstellen die is gericht op jongere generaties en tegelijkertijd in contact staat met de gevestigde orde. Van de programmaleider verwachten we een eigen, zelfstandige houding.

We zoeken iemand die het verschil kan en wil maken.

Je wilt maatschappelijk van belang zijn en je staat in de samenleving. Je bent gedreven, doelgericht, inhoudelijk gemotiveerd en weet dit overtuigend te brengen en uit te stralen. Je haalt energie uit de inhoud en bent nieuwsgierig naar meningen en ideeën van anderen, in Nederland en daarbuiten. Je weet je opvattingen goed te verwoorden en je hebt een prettige schrijfstijl. Je snapt de kracht van de verbeelding.

Kennis en vaardigheden

  • inhoudelijk sterk en gemotiveerd;
  • met een sterk analytisch vermogen;
  • effectief in communicatie;
  • eigen inhoudelijke visie;
  • bekend met de wereld van opdrachtgeverschap en ontwerp;
  • creatief, ondernemend en inspirerend;
  • hands-on mentaliteit;
  • beschikt over een breed netwerk;
  • academisch niveau, evt. ontwerpachtergrond.

 

Aanstelling en vergoeding

Het betreft een aanstelling voor 32 tot 40 uur, in eerste instantie voor de duur van het werkplan (zes maanden).

Bij een goed resultaat bestaat de mogelijkheid om binnen de organisatie door te groeien en het voorgestelde programma in de jaren 2023 en 2024 uit te voeren.

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de mogelijkheden en vergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Femke van der Wilk, projectassistente.

Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer
033 – 445 90 50 of per e-mail: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met zondag 21 augustus a.s.

Graag ontvangen wij je sollicitatie (o.v.v referentienummer 7754) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden.

Mocht je geen automatische ontvangstbevestiging hebben ontvangen via e-mail, neem dan contact met ons op.

Planning
De globale planning van de procedure is als volgt:

Publicatie vacature: 8 juli
Reactietermijn: t/m 21 augustus
Longlist voorleggen aan de selectiecommissie: 24 augustus
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: t/m 4 september
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 5 september
Selectieronde(s): 14 september hele dag
Arbeidsvoorwaarden: z.s.m.
Benoeming : voor 1 oktober
Indiensttreding: z.s.m.

Direct solliciteren