Voorzitter Bestuur Stichting BVOB

Stichting BVOB, Nijmegen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Stichting Beheer Vermogen Oud Burgeren (BVOB) in Nijmegen zijn wij op zoek naar een voorzitter Bestuur met een ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance. Tevens is de voorzitter woonachtig in de regio Nijmegen en beschikt over een relevant netwerk in deze regio. U kunt reageren tot en met 15 augustus a.s. (o.v.v. vacaturenummer 7796).

Stichting BVOB beheert het vermogen van het Oud Burgeren Gasthuis en verstrekt jaarlijks donaties aan organisaties die zich met ouderenzorg bezighouden.

De organisatie

BVOB is een stichting die het vermogen van het Oud Burgeren Gasthuis beheert en jaarlijks donaties verstrekt aan organisaties die zich met ouderenzorg bezighouden, in het bijzonder het dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen. Het vermogen van BVOB bestaat uit landerijen, vastgoed en beleggingen.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 7 leden. Drie leden zijn afkomstig uit de
Raad van Toezicht van het OBG en vier leden worden extern geworven.
Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris rentmeester.
De zittingsduur van de leden is maximaal 2 x 5 jaar.

Het bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 7 leden. Drie leden zijn afkomstig uit de
Raad van Toezicht van het OBG en vier leden worden extern geworven.

Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris rentmeester.

De zittingsduur van de leden is maximaal 2 x 5 jaar.

De rol van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het te voeren het beleid en wordt daarbij geadviseerd en ondersteunt door de secretaris-rentmeester. Het bestuur laat zich zo nodig ondersteunen in de uitvoering door adviseurs op agrarisch, financieel en technisch gebied. Door de kleinschaligheid van de stichting is het bestuur nauw betrokken bij de gang van zaken en de beleidsvorming. Het bestuur handelt binnen relevante wetgeving, de regels voor governance en haar eigen statuten en reglementen.

Gewenste kwaliteiten:
• Ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie.
• Handelen in de geest en regels van Good Governance.
• Affiniteit met en respect voor het lange verleden en de middelen van de stichting.
• Oog voor aspecten van zorg en welzijn voor ouderen in de regio Nijmegen en
specifiek het OBG.
• Het vermogen op strategische niveaus te kunnen denken maar dit ook kunnen
vertalen naar de praktijk.
• Binding met (historie van) Nijmegen.

Het bestuur als team
Het gebied waarover het bestuur verantwoordelijkheid draagt is breed: het vraagt kennis
van en inzicht in het beheer van vermogen en meer specifiek van beleggingen, het beheer van landerijen en vastgoed en de bijbehorende regelgeving. Daarnaast is er kennis nodig op bestuurlijk, en juridisch terrein en ouderenzorg. Het bestuur wordt geacht elkaar aan te vullen qua kennis, ervaring en competenties. Het is fijn als elk lid een toegevoegde waarde heeft voor het team.

Gewenste kwaliteiten:
– Een onafhankelijke opstelling en oordeelsvermogen;
– Verantwoordelijkheid nemen, integer en aanspreekbaar zijn;
– In een team kunnen werken;

Specifieke eisen
Naast de algemene gewenste kennis, ervaring en competenties zijn er meer specifieke
competenties.

Specifiek profiel: voorzitter bestuur

De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten. De voorzitter is rolvast, heeft regionale kennis en voldoende tijd beschikbaar.

De voorzitter van BVOB:
• beschikt over ruime en succesvolle ervaring in de rol van voorzitter;
• beschikt over brede kennis van en ervaring in de beleidsvelden van BVOB;
• heeft kennis van natuur- en landschapsgronden;
• heeft oog voor balans tussen de geschiedenis en het doel van de stichting en ondernemerschap en vernieuwing;
• kan in dialoog zijn met belanghebbenden en stakeholders en is woonachtig in de regio Nijmegen;
• heeft in deze regio een relevant netwerk;
• heeft het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen
• beschikt over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het bestuur;
• beschikt over het vermogen om het bestuur als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van eenieder te verzekeren en tot een doordachte besluitvorming van het bestuur te komen;
• beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
• beschikt over voldoende tijd voor het vervullen van het voorzitterschap.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is voor derden het eerst
aanspreekbare lid. Indien het bestuur naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 augustus a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: augustus
Bespreken shortlist: 2 september (kandidaat niet bij aanwezig)
Selectiegesprekken bij BVOB: 16 september (tussen 14.00 en 18.00 uur)
Benoeming per: 1 oktober 2022

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7796) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Direct solliciteren