Traineeship aankomend toezichthouder 2023

PublicSpirit leidt nieuw toezichthoudend talent op en levert daarmee een bijdrage aan het professionaliseren en vernieuwen van het interne toezicht binnen het publieke domein. Binnen deze doelstelling draagt PublicSpirit bij aan een grotere diversiteit binnen de huidige raden van toezicht en raden van commissarissen.

Het traineeship is bedoeld voor mensen zonder toezichthoudende ervaring, maar met de ambitie en potentie om een goede toezichthouder te worden.

Het leeraccent van dit traineeship ligt vooral op praktijkervaring en intervisie en wordt ondersteund door een aantal specifieke inhoudelijke governance thema’s.
De trainee loopt gedurende een kalenderjaar stage bij een Raad van Toezicht/Commissarissen van een publieke/maatschappelijk organisatie als volwaardig lid zonder stemrecht.

De volledige flyer voor ons ‘Traineeship aankomend toezichthouder’ vindt u hier. Voor meer details omtrent aanmelden en selectie verwijzen wij graag naar het functieprofiel.