Lid Raad van Commissarissen, volkshuisvestelijk profiel

woonstichting Vechthorst, Nieuwleusen, Overijssel
Voor onze opdrachtgever woonstichting Vechthorst zoeken wij een lid Raad van Commissarissen. De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Vechthorst heeft ruim 2.500 verhuureenheden in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Als maatschappelijke organisatie stelt deze corporatie haar klanten centraal en vindt zij dat bewoners daar waar mogelijk zelf moet kunnen kiezen hoe ze willen wonen.

Betrokken in de kern

Vechthorst heeft ruim 2.500 verhuureenheden in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Als maatschappelijke organisatie stelt deze corporatie haar klanten centraal en vindt zij dat bewoners daar waar mogelijk zelf moet kunnen kiezen hoe ze willen wonen.

Vechthorst werkt actief aan de woonbehoefte van haar klanten nu én in de toekomst en in hechte samenwerking met andere relevante partijen om te komen tot leefbare buurten en kernen. Het ondernemingsplan 2021-2025 “Betrokken in de kern” geeft hierbij richting.

Speerpunten in het ondernemingsplan zijn:

 • de leefbaarheid in de kernen optimaliseren;
 • het afstemmen van de woningen op de zorgvraag van de klanten;
 • de samenwerking met maatschappelijke partners verder uitrollen.

Maximaal anticiperen op veranderingen in de volkshuisvesting en de maatschappij vormen hierbij de uitgangspunten. Het ondernemingsplan geeft ook sturing aan concrete doelen zoals de duurzaamheidsambitie, het toevoegen van nieuwbouwwoningen en verder optimaliseren van de dienstverlening. Ondernemend zijn met adequaat risicomanagement zijn hierbij essentieel.

Met het huidige ondernemingsplan wordt ook concreet verder invulling gegeven aan meer samenwerking. In het bijzonder samenwerking met klanten en maatschappelijke partners. Daarbij stelt Vechthorst nieuwe kernwaarden centraal: betrokken zijn, samenwerken en wendbaar zijn. Deze nieuwe kernwaarden vormen het DNA van Vechthorst en bepalen de manier van denken en doen.

Vechthorst is een ondernemende, fitte, slagvaardige en financieel gezonde organisatie. De werkorganisatie is compact met ruim 25 medewerkers, verdeelt over vier afdelingen: Wonen, Vastgoed, Finance & Control en Staf. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de uit vijf personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC).

De afgelopen jaren heeft Vechthorst zich ontwikkeld tot een klantgerichte, professionele, efficiënte en kostenbewuste organisatie. Met trots op wat er tot nu toe is bereikt. En in goede samenwerking met de gemeenten Dalfsen en Staphorst en met de huurdersvereniging Twee Onder Een Kap (TOEK). De in 2019 uitgevoerd visitatie gaf een overall positief resultaat.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.vechthorst.nl.

Functie

Binnen de RvC ontstaat eind dit jaar een vacature voor een toezichthouder met volkshuisvestelijk profiel.

Voor deze vacature zoeken wij iemand die maatschappelijk betrokken is met strategische ervaring en die aantoonbaar affiniteit heeft met de belangen van huurders. U kent de corporatiesector van binnenuit. Verder bent u een verbindende collega, een teamspeler die overstijgend kan denken en bij voorkeur regionaal verbonden.

Specifiek:

 • aantoonbare kennis en ervaring op senior strategisch niveau in volkshuisvesting bij voorkeur als directeur-bestuurder;
 • ervaring met politiek-bestuurlijke netwerken, besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken;
 • begrijpt de regio, het maatschappelijk veld en de spelers.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • een sociaal hart en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • kritisch, constructief en onafhankelijk, open en transparante houding.

Verder dient u te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties. In de bijlage treft u hier meer informatie over aan.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de Raad van Commissarissen de onder auspiciën van de Vereniging van Toezichthouders in de Woningcorporaties opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatie-procedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 20 juni 2022.
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een curriculum vitae indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl ter attentie van Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7741.

 Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit                      : week 25 – 26
 • Voordracht kandidaten aan selectiecommissie           : week 34*, donderdag 25 augustus
 • Selectiegesprekken bij Vechthorst                              : week 35, dinsdag 30 augustus van 10.00 – 16.00 uur
 • Proces aanvraag zienswijze Aw                                 : aansluitend
 • Benoeming                                                                 : volgt bij geen bezwaar Aw.

* i.v.m. de vakantieperiode wordt de procedure tijdelijk onderbroken.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-toets door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Autoriteit woningcorporaties.

Direct solliciteren