Manager Ontwikkeling, Strategie en Advies

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Houten, Utrecht
Ben jij een benaderbare, inspirerende leidinggevende met humor? Kun jij een koers met dynamische opgaven in een complexe omgeving uitzetten, vasthouden en bijsturen? Heb jij een duidelijk beeld van de positie van het waterschap in haar complexe omgeving? Ben je doortastend, durf je keuzes te maken en de scherpte op te zoeken? En weet jij de binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geïnteresseerd? Reageren is niet meer mogelijk.

HDSR vindt het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Wie zijn wij?

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is een van de 21 waterschappen in Nederland. Met ruim 600 medewerkers zorgt HDSR voor veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland.

Het waterschap bevindt zich in een transitie. De maatschappelijke opgaven – waaronder het klimaatvraagstuk – zijn zo complex dat daarvoor intensieve samenwerking met onze partners vereist is. We worden door het recente regeerakkoord uitdrukkelijk aangemoedigd een stap naar voren te doen in het beïnvloeden van de ruimtelijke inrichting van Nederland met als doel dat we in onze delta kunnen blijven leven, wonen en werken.

HDSR is een inspirerende omgeving waar zij op basis van korte lijnen, vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel werkt aan maatschappelijke opgaven.

Ontwikkeling, Strategie en Advies is een van de domeinen binnen het waterschap.

Hoe maakt HDSR het gebied samen met anderen weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe gaat HDSR de ambities van het bestuur op het gebied van duurzaamheid vertalen naar een uitvoerbaar programma? Wat kan zij zelf doen en wat vraagt zij van andere partijen om het water in het toegewezen gebied gezond en bruikbaar te houden? Hoe wordt samengewerkt met agrariërs aan het verminderen van de bodemdaling in het veenweidegebied?

Dit zijn de thema’s waar de afdeling mee bezig is: want de afdeling is inhoudelijk leidend in deze beweging en heeft scherp zicht op de ontwikkelingen die op het waterschap afkomen. Zij helpt de gewenste strategische lijn te ontwikkelen, adviseert over de te maken keuzes en de consequenties daarvan voor het gebied en de organisatie.

HDSR zoekt een:

Manager Ontwikkeling, Strategie en Advies
36 uur per week

Wat je gaat doen

De komende jaren zet het waterschap met het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027 Waterbeheerprogramma 2022 – 2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam – HDSR een volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie. Deze veranderingen vragen een voortdurende ontwikkeling van de medewerkers, de methodieken en het externe netwerk. Jij geeft leiding aan deze verandering.

Als manager geef je daarbij sturing aan zo’n 130 (vaste en flexibele) medewerkers die zijn verdeeld over vijf teams. Gekoppeld aan de transitie van het waterschap heeft jouw domein zelf ook een ontwikkelopgave. Het is aan jou om de ingezette lijn voort te zetten en je teamleiders en medewerkers in die ontwikkeling mee te nemen. Dat vergt stevigheid en goed ontwikkelde sociale vaardigheden.

Ieder team en iedere teamleider heeft zo zijn eigen opgave om – nu en in de toekomst -mee te kunnen in de ambities van het bestuur en de organisatie. Dat kan gaan om prioriteren en keuzes maken, capaciteitsmanagement en budgetsturing van beleidsprogramma’s. Maar ook om te zorgen voor een omgeving waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen.

De teamleiders vormen met jou en enkele inhoudelijk specialisten het managementteam.

Je bent zelf onderdeel van het HDSR-brede managementteam, dat als een hecht team samenwerkt voor het belang van HDSR en de organisatie in haar ontwikkeling leidt en begeleidt.

Verder ben je een belangrijke adviseur van het bestuur over bovenstaande ontwikkelingen en opdrachtgever voor enkele programma’s.

Vanuit je eigen domein werk je nauw samen met de managers van de project- en beheerorganisatie die voortbouwen op het werk van de afdeling. Sturing op samenhang in deze keten is cruciaal.

Wat maakt jou succesvol?
Het waterschap kent grote, complexe uitdagingen (klimaatverandering, bodemdaling-veenweide, KRW, stikstof, energietransitie, duurzaamheid) integraal én heeft de wens om stroomopwaarts te opereren: zo vroeg mogelijk in het proces beïnvloeden, met name bij externe stakeholders.

Je hebt dus zicht op relevante regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen door actief te netwerken met koepelorganisaties, samenwerkingspartners en andere partijen. Je hebt de sensitiviteit en het gevoel voor verhoudingen waardoor je binnen en buiten de organisatie de passende dingen doet.

Je bent een verbindende leider en je handelt vanuit het perspectief van faciliterend en coachend leiderschap, waarbij je te allen tijde het resultaat voor ogen houdt. Vanuit het perspectief van zelforganisatie laat je elk team zo zelfstandig mogelijk functioneren, passend bij de opgave.

Je bent in staat om de nieuwe strategische doelen van de organisatie door te vertalen in ontwikkeldoelen voor de afdeling en de teams en je bent door je ervaring met gelijksoortige processen in staat om leiding te geven aan die verandering. Je kunt gemakkelijk schakelen met en tussen de teams en neemt de teams mee in de ontwikkeling van de organisatie.

Bodem en water worden leidende aspecten en daarmee randvoorwaardelijk voor de ruimtelijke inrichting. Dit vereist van jou een strategische ontwikkelblik en een integrale aansturing van de thema’s.

Verder:

 • Beschik je over een relevante afgeronde WO-opleiding en een CV waarin affiniteit met water naar voren komt.
 • Is je strategisch vermogen uitstekend ontwikkeld waarbij je oog hebt voor het proces, de inhoud en de mens.
 • Heb je een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en kun je daarbij gesprekspartner op gelijkwaardig niveau zijn voor je collega-managers en onze dagelijks bestuurders en dijkgraaf.
 • Ben je communicatief sterk en goed in staat om ons waterschap op management- en directieniveau te vertegenwoordigen bij externe relaties zoals gemeenten en provincie.
 • Heb je aantoonbare relevante leidinggevende ervaring.
 • Beschik je over een open blik, relativeringsvermogen en bekijk je complexe vraagstukken in samenhang en van verschillende kanten en vertaal je die naar de praktijk van het waterschap.

Arbeidsvoorwaarden

Bij deze vacature hoort natuurlijk een prima beloning, afgestemd op jouw ervaring en capaciteiten en een pakket uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een salaris tussen € 5.521,00 en € 7.950,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek en schaal 15 van onze cao Werken voor waterschappen.
 • Ee individueel keuzebudget van 21% dat je naar eigen inzicht kunt inzetten (bijvoorbeeld voor extra vrije dagen, maar ook kan je het laten uitbetalen).
 • Een werkweek van 36 uur.
 • De werktijden zijn flexibel en je hebt de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.
 • Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en eigen inbreng waar ook wat mee wordt gedaan.
 • Kansen om je binnen ons waterschap te blijven ontwikkelen. Hiervoor is een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000,00 gereserveerd.
 • Een vergoeding van de reiskosten.
 • Voor de inrichting van je thuiswerkplek ontvang je een vergoeding van € 850,00.

HDSR: een inclusieve organisatie!

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daar werken we elke dag aan. Daarom nodigen wij jou, als jij je herkent in deze vacature, graag uit om te solliciteren.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Leen Kap, senior consultant via e-mail: leenkap@publicspirit.nl of een verzoek om terug te bellen via 033-4459050.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Diana de Groot, projectassistente via 033-4459050. Je kunt de vraag ook per e-mail aan ons sturen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Wij vragen je te reageren vóór maandag 28 maart 2022.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een CV indienen. Als je sollicitatie door ons is ontvangen, ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Je kunt jouw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7699.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 13 – 14
 • Presentatie kandidaten (shortlist) : week 15
 • Selectiegesprekken bij HDSR : week 16
 • Vervolggesprekken bij HDSR : week 17
 • Assessment (optioneel) en referentiecheck : week 17
 • Benoeming : aansluitend.

Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure. Ook maakt een referentiecheck deel uit van de selectieprocedure.

Direct solliciteren