Directeur-bestuurder

Omroep Zeeland, Oost-Souburg, Zeeland
Voor Omroep Zeeland zoeken wij een ondernemende, vooruitstrevende, inspirerende en mensgerichte Directeur-bestuurder. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Omroep Zeeland: Zeeuws, echt, eigenzinnig, levendig, alert, nieuwsgierig, dichtbij

Directeur-bestuurder bij Omroep Zeeland

De huidige directeur-bestuurder gaat na 16 jaar invulling aan deze functie te hebben gegeven vertrekken. Er staat een stevige organisatie die nog lang niet is uitgeleerd en graag een volgende stap in zijn ontwikkeling wil zetten.

Omroep Zeeland zoekt daarom een ondernemende, vooruitstrevende, inspirerende en mensgerichte opvolger.

Profiel Omroep Zeeland

Omroep Zeeland is één van de 13 publieke regionale media-instanties in Nederland en is gevestigd in Oost-Souburg.

Het is dé omroep voor en van Zeeland: een platform voor nieuws, achtergronden, cultuur, sport en evenementen. Of het nu gaat om televisie, radio of online: bij bijna alle inwoners van Zeeland staat deze omroep bovenaan als het gaat om nieuws en wetenswaardigheden over hun provincie. De programma’s zijn professioneel gemaakt, met gevoel en nieuwsgierigheid. Met aandacht voor de journalistieke kwaliteit, kennis van de provincie en op een manier die de Zeeuwen aanspreekt. Omroep Zeeland wil als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron de spil zijn in de Zeeuwse samenleving. Als regionale omroep levert zij een betekenisvolle bijdrage aan de Zeeuwse samenleving en de Zeeuwse identiteit. De omroep ziet het als haar taak om, altijd en voor iedereen, onafhankelijke journalistiek te bedrijven en Zeeuwen te informeren over wat er speelt. Daarbij wordt gehandeld vanuit de kernwaarden: Zeeuws, echt, eigenzinnig, levendig, alert, nieuwgierig, dichtbij. Dat geldt voor zowel de berichtgeving, bijzondere programma’s en evenementen als voor het eigen handelen in het maatschappelijk verkeer.
Omroep Zeeland ontvangt financiering op basis van het aantal inwoners en is daarmee een van de kleinere regionale omroepen qua financiële middelen, maar bepaald niet de minste! De ambitie en het succes van de omroep vertalen zich erin dat zij al jaren behoort tot de best beluisterde, bekeken en bezochte regionale omroepen van Nederland. Wekelijks bereikt deze omroep gemiddeld maar liefst 88% van alle Zeeuwen. De naamsbekendheid is onverminderd hoog met 99%.

De directeur-bestuurder en de hoofdredacteur vormen samen de Directie.
De hoofdredacteur geeft vorm en inhoud aan het media-aanbod. Hij presenteert jaarlijks zijn plannen met als uitgangspunt het redactioneel statuut waarin de onafhankelijke positie van de (hoofd)redactie is geborgd. In overleg met de Regionale Mediaraad wordt het media-aanbod vervolgens vastgesteld. De leden van de Mediaraad stemmen zonder  last of ruggespraak.

De organisatie telt circa 100 medewerkers die organisatorisch zijn ondergebracht in de afdelingen Redactie, Marketing Communicatie & Sales, Finance & Control, Techniek ICT & Mediafaciliteiten en HRM. De managers van deze afdelingen vormen samen met de directeur-bestuurder het Managementteam.
De lijnen zijn kort en de organisatie kenmerkt zich door een grote wendbaarheid. De sfeer is open en er wordt professioneel en prettig samengewerkt.

De organisatie ziet zich voor de uitdaging gesteld om met een relatief beperkt budget een breed scala aan activiteiten gestalte te geven. Doorgevoerde bezuinigingen maken dat er een groot beroep wordt gedaan op de creativiteit van directie en medewerkers en daar slagen zij gezamenlijk goed in gezien de goede resultaten en hoge tevredenheid van het publiek.

 

De nieuwe directeur-bestuurder kan voortbouwen op een goed fundament met een betrokken team waarbij er ruimte is voor verandering en vernieuwing: een prachtige uitdaging voor de kandidaat die inzicht heeft in en gevoel voor de nieuws- en informatiebehoefte die breed in de Zeeuwse samenleving leeft!

De kandidaat voor deze functie heeft een visie op het aanspreken en betrekken van zoveel mogelijk verschillende doelgroepen en laat zich daarbij niet leiden door vaste patronen en vooroordelen. Het is van belang op de hoogte te zijn van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot mediaconsumptie in het digitale tijdperk.

De kandidaat kan als manager veranderingsprocessen in gang zetten en deze ook succesvol afronden, durft daarbij baanbrekend te denken en is in staat deze ideeën om te zetten in ambitieuze maar realistische en goed uitvoerbare besluiten. Het is daarbij van belang te beschikken over de vaardigheid om op basis van een eigentijdse visie op interactie met de samenleving van buiten naar binnen te kijken en de interne organisatie adequaat af te kunnen stemmen op de behoefte van buiten (de Zeeuwse samenleving).

Omroep Zeeland kent een Raad van Toezicht-structuur, met 5 leden.
Zij komen 6 keer per jaar samen in vergadering met de directeur-bestuurder. Er wordt open, duidelijk en met waardering voor elkaar gecommuniceerd. Er is goed oog voor de governance regels; dit wordt ook regelmatig besproken. Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats van de Raad van Toezicht.

Rol van de directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder:

 • stuurt en bestuurt de stichting Omroep Zeeland, stelt de visie, strategie en het beleid vast en zorgt samen met de hoofdredacteur voor de uitvoering daarvan, alsmede voor de uitvoering van het media-aanbodbeleid;
 • is eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met de Raad van Toezicht invulling aan de opdracht;
 • onderhoudt een goede relatie met de OR: betrekt en informeert deze tijdig en werkt op basis van gelijkwaardigheid met hen samen;
 • zorgt voor continue wendbaarheid van de organisatie, passend bij waar de omgeving naar vraagt;
 • onderhoudt relaties met relevante stakeholders zoals:
 • het Ministerie van OC&W
 • het Commissariaat voor de Media
 • de Regionale Publieke Omroep (RPO)
 • de diverse lokale en provinciale (politieke)stakeholders
 • de NOS;
 • weet stakeholders op een juiste manier te verbinden met de belangen van Omroep Zeeland;
 • kan Omroep Zeeland als geen ander positioneren op landelijk en regionaal niveau.

Functie-eisen en competenties

De eisen gesteld aan de directeur-bestuurder zijn:

 • heeft een HBO+/academisch denk- en werkniveau;
 • heeft een relevante achtergrond (bijvoorbeeld media, cultuur, communicatie);
 • heeft managementervaring in een complexe organisatie, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke (directie- of bestuurders)positie;
 • woonachtig in Zeeland of sterk gemotiveerd zich daar te vestigen.

 

Verder zijn de volgende competenties gewenst:

 • heeft goed inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • heeft vertrouwen in de kennis en kunde die in het bedrijf aanwezig zijn en durft vanuit dat vertrouwen te delegeren. Pragmatisme, openheid en transparantie zijn voor de kandidaat vanzelfsprekend;
 • is maatschappelijk betrokken, ondernemend en kritisch en is zich bewust van het publieke karakter van Omroep Zeeland en de uit de Mediawet voortvloeiende consequenties daarvan;
 • heeft uitstekende representatieve en contactuele vaardigheden; is een stevige onderhandelaar en beschikt over ervaring en de vaardigheden voor een goede lobby;
 • is een netwerker pur sang: legt makkelijk relevante netwerken aan, onderhoudt deze en bouwt deze verder uit;
 • is goed bekend met regionale uitdagingen en dynamieken: voelt al een sterke binding met de Zeeuwse samenleving en cultuur dan wel is gedreven om die te gaan opbouwen;
 • spreekt aan en mag aangesproken worden.

Diversiteit & Inclusie

De samenleving kenmerkt zich door een sterk toenemende diversiteit. Omroep Zeeland is er voor iedereen, wil iedereen bereiken en vindt het belangrijk dat iedereen ook echt mee kan doen: zij wil de stem van iedereen laten zien en horen.

Ook in de organisatie wordt naar een grotere diversiteit gestreefd. Iedereen, ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid of beperking, is dan ook welkom en wordt van harte uitgenodigd te solliciteren!

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week, conform de voor de branche geldende regels) voor onbepaalde tijd.

Wat betreft de bezoldiging zijn de WNT-regels van toepassing. Dat betekent dat het WNT-bezoldigingsmaximum € 153.000 bedraagt (categorie A media-instellingen). Overige arbeidsvoorwaarden conform de cao voor het omroeppersoneel.

Bijzonderheden

 • Een referentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.
 • Daarnaast maakt een assessment deel uit van de procedure.
 • Om in dienst te kunnen treden is een Verklaring Omtrent het Gedrag benodigd.

 

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033- 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met dinsdag 8 februari a.s.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl.
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7627) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning

De planning van de procedure is als volgt:

 • Sluiting reactietermijn : di. 8 februari
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 7 – 8
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie : 25 februari
  (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
 • 1e selectieronde met 2 selectiecommissies : 2 maart, 09.00 – 14.00 uur
 • 2e selectieronde met selectiecommissie : 14 maart, 10.00 – 14.00 uur
 • Assessment : 22 of 24 maart
 • Benoeming : vóór 1 mei
 • Indiensttreding : 1 juli

 

Direct solliciteren