Opgavemanager Stikstof en Natuur

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), 's-Gravenhage, Zuid-Holland
Wil jij jouw passie voor het werken aan grote opgaven op het gebied van stikstof en natuur inzetten voor de samenwerkende provincies? Werk je graag in een dynamische omgeving aan het opbouwen van een nieuwe programma-organisatie en weet je daarin de grote lijn te bewaren? Dan hebben de gezamenlijke provincies een boeiende en verantwoordelijke rol voor jou: wij zijn op zoek naar vier opgavemanagers voor de programma-organisatie Stikstof en Natuur. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Het IPO is in 1986 opgericht en is de belangenbehartiger van en voor de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’.

Opgavemanager Stikstof en Natuur

Wil jij jouw passie voor het werken aan grote opgaven op het gebied van stikstof en natuur inzetten voor de samenwerkende provincies? Werk je graag in een dynamische omgeving aan het opbouwen van een nieuwe programma-organisatie en weet je daarin de grote lijn te bewaren? Dan hebben de gezamenlijke provincies een boeiende en verantwoordelijke rol voor jou: wij zijn op zoek naar vier opgavemanagers voor de programma-organisatie Stikstof en Natuur.

Stikstofaanpak is een wezenlijk thema voor Nederland

De gezamenlijke provincies (verenigd in IPO) werken samen met het Rijk, andere overheden en gebiedspartners aan een verdergaande stikstofaanpak die een transitie van het Landelijk Gebied zal voortbrengen. Bij die transitie komen meerdere belangen samen, waarbij provincies een regierol hebben op gebiedsniveau. Het programma is geïnspireerd op het IPO-concept van ‘Rol in de Ruimte’ waarin het werken als één overheid vorm krijgt.

Het programma is op zoek naar vier nieuwe collega’s in de rol van opgavemanager Stikstof en Natuur. Onder aansturing van de programmadirecteur en drie programma-managers vertalen de opgavemanagers de opgaven rondom Stikstof en Natuur in een passend proces en concrete acties. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt naar de korte, middellange en lange termijn acties. De manier waarop het programma tot resultaten komt, wordt de komende maanden opnieuw vormgegeven, waarbij onder andere agile-werken in beeld is. Instappen in de programma-organisatie betekent mede vorm geven aan een vernieuwende en ambitieuze programma-organisatie, die op een zeer actueel thema doelen wil behalen en echte resultaten wil en moet boeken.

In de nieuwe programma-organisatie Stikstof en Natuur werken zo’n 50 medewerkers vanuit IPO bureau Den Haag (belangenbehartiging) en BIJ12 (uitvoering). Op dit moment wordt er nog gewerkt vanuit zes inhoudelijke thema’s waarlangs invulling wordt gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstof- en natuurdossier (vergunningverlening/toezicht/handhaving, gebiedsgerichte aanpak, strategie en structurele aanpak, natuur, monitoring/data, Aerius).

Binnen elk thema worden opdrachten uitgevoerd onder leiding van een opgavemanager. Die samen met de inhoudelijk deskundigen afgesproken doelen en resultaten behaalt. Deze opdrachten worden vanuit de samenhang van het hele programma verstrekt door het Programma-managementteam. De programma-managers hebben een aantal thema’s onder hun hoede en geven leiding aan de opgavemanagers. 

Als opgavemanager ben je een innovatieve, zakelijke en gedreven professional met duidelijke affiniteit voor de ontwikkelingen en transities in het Landelijk Gebied. Veranderen zit in jouw DNA, waarbij écht met elkaar samenwerken voor jou vanzelfsprekend is.

Je werkt strategisch vanuit het beleid en je bent bewust van de omgeving waarin je werkzaam bent. Je begrijpt hoe besluitvormingsprocessen in een politieke omgeving met veel verschillende belangen tot stand komen.

De organisatie – Interprovinciale Programma-organisatie Stikstof en Natuur

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en de maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn.

De stikstofcrisis komt in een volgende fase. Na de eerste crisissituatie werd de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering vastgesteld. Met de vaststelling van die wet wordt duidelijk dat er meer nodig is om te komen tot een structurele oplossing van de stikstofproblematiek en dit staat dan ook opnieuw hoog op de politieke agenda. Dit zal ingrijpende besluiten, een samenhangende aanpak met andere transitiethema’s (natuur, klimaat, energie etc.), veel leervermogen en een lange adem vergen van het nieuwe kabinet en de departementen, maar juist ook van de provincies.

Voor deze gezamenlijke opgave wordt een programma-organisatie ingericht waaraan wordt bijgedragen vanuit IPO, BIJ12 en de twaalf provincies: de Interprovinciale Programma-organisatie Stikstof en Natuur (IPSN). Hierbij wordt de reeds bestaande programma-organisatie (die vooral op stikstof gericht was) omgebouwd tot een bestendige organisatie waarbij specifieke aandacht is voor de nauwe samenhang van de stikstofopgave met het thema natuur (onder andere integratie van het Programma Natuur) en de overige transitiethema’s (klimaat, energie, economie etc.).

De besluitvorming en opdrachtverlening vinden plaats vanuit de Bestuurlijke Commissie Stikstof en de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland en wordt voorbereid en uitgevoerd door één ambtelijke programma-organisatie, onder aansturing van een programmadirecteur en drie programma-managers.

Profiel, wat breng je mee?

Als opgavemanager kun je goed samenwerken in diverse samenstellingen van mensen en disciplines/achtergronden, op natuurlijke wijze pak jij hierin een verbindende rol.

Om te komen tot een goed proces ben je in staat om mensen mee te nemen en mee te laten denken. Je verdeelt werk over collega’s in een team en hebt daarbij een goed oog voor competenties, teamwork en het te bereiken resultaat. Je weet hoe je een team bouwt waarbij je ervoor zorgt dat de kwaliteiten van individuele teamleden zo optimaal mogelijk tot hun recht komen. Over wat er wordt verwacht, ben je helder en duidelijk.

Daarnaast ben je, indien de situatie dit vraagt, de enthousiaste meewerkende voorman of –vrouw. Je schakelt gemakkelijk tussen inhoud en proces. Voor het schrijven van een strategische beleidsnotitie draai je je hand niet om en deze kwaliteit combineer je met het inzicht in de impact die een besluit of gebeurtenis kan hebben op beeldvorming bij bestuurders. Je staat open voor vernieuwende manieren van werken binnen de overheid, zoals Agile- en Scrumtechnieken.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding;
 • Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
 • Vanzelfsprekend heb je affiniteit met ontwikkelingen en transities in het Landelijk Gebied;
 • Je bent analytisch sterk en kan zowel strategisch als operationeel schakelen;
 • Je hebt ervaring met het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en bent bestuurlijk sensitief;
 • Je bent een teamspeler;
 • Je hebt ervaring met het bouwen van een team én je krijgt daar energie van;
 • Je hebt oog voor de mens en begrijpt hoe medewerkers binnen een organisatie geboeid worden en goed tot hun recht komen;
 • Je beschikt over relativeringsvermogen.

Competenties

 • Zichtbaar;
 • Verbinder;
 • Lef;
 • Omgevingsbewust;
 • Transparant;
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief;
 • Toegankelijk en benaderbaar;
 • Sparringpartner;
 • Resultaat- en oplossingsgericht.

Vergoeding

Deze functie is uitdagend, boeiend en afwisselend, geen dag is hetzelfde! De organisatie is volop in beweging, collegialiteit en samenwerken zijn de belangrijke pijlers binnen deze professionele werkomgeving.

De functie is ingedeeld in schaal 13. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt maximaal € 6.324,31 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kent de organisatie een individueel keuzebudget (IKB) van 22,37 % op jaarbasis. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. Verder is er een studiebudget van € 5.000,– per vijf jaar. Jouw pensioen is geregeld bij ABP.

Er is alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken en ook werken in deeltijd is bespreekbaar.

Het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; er wordt een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd geboden.

Meer informatie

PublicSpirit en/of BMC Werving & Selectie kunnen je meer informatie verschaffen over de functies. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Hilde Weerts, Carine Leemereise of Annemieke Hoefakker. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Diana de Groot. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 9 januari aanstaande.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature van Opgavemanager Stikstof en Natuur kun je via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een CV uploaden onder vermelding van vacaturenummer 7640.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning procedure

 • Voorselectiegesprekken: Week 1 en 2;
 • Presentatie sollicitaties kandidaten: 14 januari 2022;
 • Selectiegesprekken 1e ronde: Week 3;
 • Selectiegesprekken 2e ronde: Week 3;
 • Referenties en arbeidsvoorwaarden: Week 4;
 • Benoeming: Streven per 1 februari 2022.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken IPO, BMC en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Direct solliciteren