Hoofd Bedrijfsvoering

Johan de Witt Scholengroep, 's-Gravenhage, Zuid-Holland
Voor Johan de Witt Scholengroep zoeken wij een Hoofd Bedrijfsvoering, die affiniteit heeft met het (voortgezet) onderwijs en past in de cultuur van de Johan de Witt Scholengroep, namelijk “We doen het met z’n allen”. Je kunt reageren tot en met dinsdag, 8 februari a.s. (ref.nr. 7607).

De Johan de Witt Scholengroep weerspiegelt de Haagse samenleving. De leerlingen en het personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. De rijkdom aan verschillen is hun kracht.

Organisatie & context

De Johan de Witt Scholengroep is een school voor openbaar voortgezet onderwijs op vijf locaties in voornamelijk het hart van Den Haag. De scholengroep biedt alle opleidingen binnen het VO: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo, praktijkonderwijs, entree en ISK. De scholengroep valt onder het bevoegd gezag van stichting VO Haaglanden.

Johan de Witt biedt goed onderwijs. Om kwaliteit te blijven bieden is het Johan de Witt altijd in ontwikkeling. De school stelt hoge eisen aan en heeft hoge verwachtingen van elke Johan de Witt’er, leerlingen en personeel. Er wordt alles aan gedaan om de leerling te laten slagen en succesvol te laten zijn. Hiervoor is betrokkenheid en verbondenheid nodig van leerlingen, personeel en ouders. Samen zorgt men ervoor dat iedere Johan de Witt’er zich elke dag en ieder moment welkom en veilig voelt in een zo optimaal mogelijke leeromgeving.

De scholengroep weerspiegelt de Haagse samenleving. De leerlingen en het personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. De rijkdom aan verschillen is hun kracht. Onderwijs gaat om meer dan kwalificatie. Ook persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke opdracht. Het is een gezamenlijke ambitie om leerlingen aan te sporen hun interesses en talent te ontdekken. Vanzelfsprekend geldt ditzelfde voor het personeel.

Het onderwijs op het Johan de Witt:

 • is van hoge kwaliteit;
 • wordt verzorgd in een veilige en plezierige omgeving, waarin men met elkaar leert en werkt met aandacht en respect voor elkaar;
 • houdt rekening met verschillen;
 • sluit aan bij ieders behoeften, interesses, prestaties en ambities;
 • stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en draagt actief bij aan de (lokale) samenleving.

 

BEDRIJFSVOERING                                                                                                                                                                                                                                          Johan de Witt is een mooie en gezonde organisatie met 293 betrokken medewerkers en 2131 leerlingen. Er ligt een stevig fundament waarop kan worden voortgebouwd. Het gaat er nu om de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Het Hoofd Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdelingen HRM, Financiën, Administratie, ICT en Huisvesting/Facilitair en faciliteert, samen met hen, collega’s om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Binnen het Johan de Witt bestaat de wens om de verschillende aspecten van bedrijfsvoering beter op elkaar af te stemmen en efficiënter met elkaar te laten communiceren. De hieronder liggende processen moeten kritisch tegen het licht gehouden worden en daar waar wenselijk opnieuw worden ingericht. Het nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering zet de strategische lijnen in de bedrijfsprocessen uit en vertegenwoordigt de bedrijfsvoering inhoudelijk op organisatieniveau.

De functie

De functie ‘Hoofd Bedrijfsvoering’ betreft een staffunctie. Johan de Witt zoekt een ervaren professional die zichtbaar en verbindend is met visie, daadkracht, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Hij of zij geeft vertrouwen en toont leiderschap. Als Hoofd Bedrijfsvoering geef je leiding aan voornoemde afdelingen als een samenhangend geheel. Tevens zorg je samen met de directie voor de inhoudelijke ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsprocessen. Hij/zij zorgt voor kwaliteit en betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen. Dit alles vanuit een stevige inhoudelijke kennis van overheidsfinanciën en begrotingssystematieken.

Het Hoofd Bedrijfsvoering is een kundig en transparant communicerend adviseur, die tegenspraak geeft en stimuleert. Hij/zij laat ontwikkelingen niet op hun beloop, maar voelt zich medeverantwoordelijk en stelt zich proactief op.

Het profiel

FUNCTIE-EISEN                                                                                                                                                                                             

Van de kandidaat die wij zoeken wordt verwacht dat deze:

 • inhoudelijk goed op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling in het samenspel van structuur, cultuur, systemen en competenties;
 • stevige inhoudelijke kennis heeft op het gebied van overheidsfinanciën en begrotingssystematieken;
 • stuurt en verbindt vanuit de gezamenlijke visie, zowel op inhoud als op het proces;
 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
 • ervaring heeft in een verantwoordelijke positie in het management van een organisatie;
 • aantoonbare leiderschapskwaliteiten heeft en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van professionals;
 • ervaring heeft met en kennis heeft van aanbestedingsprocessen.

 

PERSOONLIJKHEID

 • Je hebt een heldere visie op het vak en de ontwikkeling van bedrijfsprocessen in een moderne organisatie.
 • Je bent een stevige manager met uitstraling die de gezamenlijke visie realiseert door besluitvaardig, overtuigend, daadkrachtig en verbindend te werken.
 • Je bent een teamspeler die initiatief neemt en de verantwoordelijkheid wil dragen voor organisatiebrede vraagstukken.
 • Je bent goed benaderbaar, bent zichtbaar en actief op de werkvloer en maakt makkelijk verbinding met collega’s binnen en partners buiten de organisatie.
 • Je bent er niet vies van om de handen uit de mouwen te steken, daar waar de organisatie, leerlingen en/of collega’s erom vragen.

De kandidaat mag ook uit een andere sector dan onderwijs afkomstig zijn. De benodigde onderwijs specifieke kennis kan ‘on the job’ aangeleerd worden. De directie van de scholengroep speelt daar een belangrijke rol in.

Arbeidsvoorwaarden

Het Hoofd Bedrijfsvoering wordt benoemd in salarisschaal 13 (cao VO). Het betreft een fulltime dienstverband. In eerste instantie gaat het om een tijdelijk dienstverband van een jaar, daarna kan deze bij gebleken geschiktheid omgezet worden naar een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Tony van der Linden, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt je terecht bij Josette Di Giovanni, projectassistente. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

Je kunt jouw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag, 22 januari 2022. Jouw sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7607) en een cv indienen.

Als jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning procedure:
Reactietermijn: t/m za. 22 januari a.s.                                                                                                                                                                                                  Voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 4/5                                                                                                                                                                                            Presentatie sollicitaties kandidaten bij JdW: week 6                                                                                                                                                                      Selectiegesprekken: week 7                                                                                                                                                                                                                      Benoeming:  z.s.m. afhankelijk van opzegtermijn kandidaat

 

 

Direct solliciteren