Directeur vastgoed

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Voor Rijksuniversiteit Groningen zoeken wij een Directeur vastgoed met ruime inhoudelijke kennis van vastgoed en affiniteit met de financiële en juridische aspecten. Communicatief zeer vaardig en een stevige authentieke persoonlijkheid met daadkracht. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Rijksuniversiteit Groningen: een academische gemeenschap met een sterk saamhorigheidsgevoel en een cultuur van innovatief onderwijs en onderzoek

Organisatie en context

De Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RUG) behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van medewerkers en studenten worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Het vastgoed van de Rijksuniversiteit Groningen is uniek en daar zijn zij trots op. De vastgoedportefeuille bestaat uit onderzoekslaboratoria, klinieken, bibliotheken, onderwijsgebouwen, kantoren en ook rijksmonumenten.

De RUG werkt aan een vastgoedorganisatie waarbinnen een aantal bestaande afdelingen zal worden samengevoegd. De nieuwe vastgoedorganisatie houdt zich bezig met (grote) nieuw- en verbouwprojecten en ook met het beheer en onderhoud van de panden en terreinen van de RUG. In totaal gaat het om meer dan 175 objecten, verspreid over verschillende locaties in en buiten de stad Groningen en variërend van monumentale panden tot moderne nieuwbouw.

De activiteiten van de RUG zijn voornamelijk verspreid over vier belangrijke locaties: Zernike Campus Groningen, City Centre Campus, Healthy Ageing Campus en Campus Fryslân te Leeuwarden.

Voor deze nieuwe vastgoedorganisatie zoeken wij een fulltime directeur.

Directeur vastgoed bij de RUG

Als directeur vastgoed bent u verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het strategisch, tactisch en operationeel vastgoedbeleid van de RUG en voor de vastgoedportefeuille. U doet dit binnen de kaders van het al bestaande Strategisch Vastgoedplan 2021-2031 en past dit waar nodig aan de actualiteit aan. U optimaliseert samen het team de universitaire huisvesting in een continu veranderende omgeving in een regierol namens het College van Bestuur (CvB). Daarbij vertaalt u de uit het primaire en secundaire proces van de universiteit voorkomende ontwikkelingen, wensen en ambities naar beleid, programma’s en projecten op het gebied van bouw, verbouw, renovatie, onderhoud en beheer. U kijkt bijvoorbeeld welke panden de RUG zou moeten behouden en welke niet en waar verbouwingen noodzakelijk zijn om het primaire doel van de RUG optimaal te dienen. Waar dit leidt tot financiële risico’s of afwijkingen kunt u dit tijdig signaleren, scherp analyseren, onderbouwd met feiten toelichten en – waar mogelijk – ook de beheersmaatregelen en alternatieven benoemen en organiseren. Dit betekent dat u over ruime inhoudelijke kennis van vastgoed beschikt.

Belangrijke uitgangspunten bij het vastgoedbeleid zijn Total Cost of Ownership (TCO), klantgerichtheid, duurzaamheid en innovatie. U bent intermediair tussen CvB en faculteiten met betrekking tot de eigenaarsrol van vastgoed en u luistert naar de wensen van faculteiten en diensten en houdt hiermee – binnen redelijke grenzen – rekening. Zo schept u in goed overleg met de gebruikers een omgeving waarin medewerkers zich thuis voelen en optimaal kunnen presteren. Een goede kosten-kwaliteitverhouding staat daarbij uiteraard voorop. Een goede visie op het gebied van bouw, renovatie, duurzaamheid, onderhoud, exploitatie en TCO is hierbij onontbeerlijk, zodat vastgoed een passende claim legt op het budget.

Naast het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen valt ook het beheer en onderhoud van installaties onder uw verantwoordelijkheid. U bent zich bewust van het belang hiervan voor onderwijs en onderzoek. De afdeling beheer en onderhoud bevindt zich in een transitie van correctief naar preventief gestuurd onderhoud. Ook wordt binnen de vastgoedorganisatie een afdeling ingericht met als doel om vanuit data- en kwaliteits-management de vastgoedprocessen optimaal te ondersteunen. U bent bekend met deze processen en kunt vanuit die kennis deze reeds ingezette ontwikkelingen verder ondersteunen.

Als directeur bent u verantwoordelijk voor het financiële en HR-beleid van uw eigen organisatieonderdeel en hebt u budgetverantwoordelijkheid voor de realisatie van nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud, exploitatie en beheer. De afdelingshoofden en een aantal stafmedewerkers worden rechtstreeks door u aangestuurd. U onderhoudt ook de externe vastgoedcontacten met stakeholders, overheden, regionale partners, leveranciers en collega-universiteiten.

Functie-eisen

U bent een stevige authentieke persoonlijkheid met daadkracht en natuurlijk gezag die in staat is om met impact binnen een uitdagend spanningsveld resultaten te bereiken. Een verbinder en netwerker, organisatiesensitief en tactvol. Procesmanager en conceptueel denker. Een stevige gesprekspartner die communicatief zeer vaardig is en schakelt tussen verschillende niveaus, disciplines en afdelingen. Organisatorisch, gedreven, proactief en pragmatisch.

U beschikt over een academisch denk- en werkniveau met een scherpe waarneming en een helder analytisch vermogen, waarmee u enerzijds in staat bent om strategisch beleid te formuleren en implementeren en anderzijds tactisch en operationeel resultaatgericht en oplossingsgericht uw team aanstuurt. U bent visionair ten aanzien van de waarde, functie en ontwikkeling van vastgoed en in staat om die visie overtuigend over te brengen op stakeholders en medewerkers. U communiceert gemakkelijk, wordt gedragen door uw team en ontwikkelt de afdelingen tot een geolied team van medewerkers die gemotiveerd en in een veilige omgeving de afgesproken prestaties leveren. Eerlijkheid, respect en samenwerken zijn begrippen die bij u hoog in het vaandel staan. Daarmee zet u de toon voor de cultuur binnen uw organisatieonderdeel. Leading-by-example is voor u een vanzelfsprekendheid. De medewerkers binnen de vastgoedorganisatie zijn afkomstig uit diverse geledingen van de RUG. Vorming van de nieuwe vastgoedorganisatie is ingezet en wordt door u verder uitgewerkt en geoperationaliseerd. U vormt de medewerkers tot een hecht team waarin men voor elkaar staat. Ervaring met cultuurveranderingstrajecten is dan ook een pre.

De RUG is een bestuurlijk complexe omgeving. Organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen zijn dan ook noodzakelijke competenties, evenals het vermogen om helder te communiceren op verschillende niveaus. U bent een stevige persoonlijkheid maar u houdt oog voor de belangen van alle betrokken partijen. U kunt deze belangen goed tegen elkaar afwegen en tot een gedragen voorstel komen. Het belang van de organisatie staat voorop bij alles wat u doet. Naast expertise op het terrein van vastgoed hebt u ervaring en affiniteit met de financiële en juridische aspecten van vastgoed, waaronder complexe aanbestedingsprocedures.

Het spreekt ook voor zich dat u minimaal 5 tot 10 jaar leidinggevende ervaring heeft binnen  een complexe organisatie. Verder bent u opgeleid in een voor de functie relevant vakgebied.

Arbeidsvoorwaarden

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. Zij verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis.

Het salaris bedraagt minimaal € 6.009,– en maximaal € 7.748,– per maand bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 15 CAONU). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 21 december 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7606) en een cv indienen.

Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning procedure:

  • Reactietermijn : t/m di. 21 december 2021
  • Voorselectiegesprekken PublicSpirit  : week 2 – 2022
  • Presentatie sollicitaties kandidaten bij de RUG : do. 13 januari
  • 1e Selectieronde : do. 20 januari, vanaf 10.00 uur
  • 2e Selectieronde : ma. 24 januari, 13.00-17.00 uur
  • Referenties en arbeidsvoorwaarden : week 4
  • Benoeming : voor 1 februari 2022

Direct solliciteren