Lid Raad van Commissarissen

Baston Wonen, Zevenaar, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Baston Wonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met juridisch-fiscaal profiel. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Vanuit de missie om sociale huurwoningen van een basiskwaliteit in een prettige leefomgeving te leveren werkt Baston Wonen voor hen die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Baston Wonen

Baston Wonen is met ongeveer 4.000 woningen de grootste maatschappelijke verhuurder in de gemeente Zevenaar, het hart van de Liemers. Baston Wonen gelooft in de kracht van lokale samenwerking. Daarbij zet deze corporatie zich nadrukkelijk in om een herkenbare bijdrage te leveren aan het leven en welbevinden van hun huurders in de gemeente Zevenaar. Vanuit de missie om sociale huurwoningen van een basiskwaliteit in een prettige leefomgeving te leveren werkt Baston Wonen voor hen die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Zij realiseren deze doelstellingen samen met huurders en andere samenwerkingspartners. Baston Wonen zoekt hierbij actief de samenwerking met bewoners en samenwerkingspartners. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Ook in de organisatie is goed samenwerken een speerpunt.

Met het begin dit jaar verschenen koersplan “Samen vooruit” geeft Baston Wonen inzicht in de koers die zij heeft ingezet om samen met huurders en samenwerkingspartners verder invulling te geven aan de vaak ingewikkelde opgaven die een corporatie heeft op het gebied van wonen, woningvoorraad, het toekomstgericht inrichten van een slagvaardige dienstverlenende organisatie en het borgen van de financiële continuïteit.

De verschuivende verhouding in doelgroepen brengt een nieuwe mix van woonbehoeften in de wijken. Bijvoorbeeld door de toename van extramurale zorg, veranderende huishoudens en leefbaarheid. Daarnaast zet Baston Wonen zich – in een realistisch tempo –  in op het gebied van duurzaam bouwen en wonen. Ook is verzakkingsproblematiek en warmtenet voor een deel van het woningbestand een uitdaging die zij aanpakken met oog op alle perspectieven en deze hebben ook een juridische component. Evengoed is Baston Wonen een financieel gezonde organisatie die koers houdt en in verbinding met haar huurders de stijgende woonlasten zo goed mogelijk wil indammen. In balans met de belangen van de huidige huurders en die van toekomstige generaties.

De werkorganisatie van Baston Wonen bestaat uit circa 40 betrokken medewerkers. Zij werken samen aan de missie vanuit drie kernopdrachten:

 1. Samenwerken aan prettig wonen
 2. De gewenste woningvoorraad
 3. Baston Wonen klaar voor de toekomst.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam en in verbinding met de medewerkers/ondernemingsraad zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Huurders zijn via de huurdersvereniging nadrukkelijk betrokken. De directeur-bestuurder van Baston Wonen legt verantwoording af aan het uit vijf personen bestaande team van Raad van Commissarissen.

Dit jaar ontstaat in de Raad van Commissarissen een vacature door het verstrijken van de tweede termijn van een van de leden. PublicSpirit is gevraagd om de Raad van Commissarissen van Baston Wonen te ondersteunen bij het invullen van deze vacature.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.baston.nl.

Functie

Voor deze vacature zoeken wij een toezichthouder met strategische ervaring die maatschappelijk betrokken is en affiniteit heeft met de belangen van huurders. Verder bent u een verbindende collega, een teamspeler die overstijgend kan denken, interesse heeft in volkshuisvesting en bij voorkeur regionaal verbonden.

Elke Raad van Commissarissen van een woningcorporatie heeft een aantal leden die op voordracht van de huurders wordt benoemd. Bij Baston Wonen zijn dit twee van de vijf Raad van Commissaris-leden. Mogelijk wordt de uiteindelijke kandidaat uit deze procedure op voordracht van de huurders benoemd.

Specifiek:

 • aantoonbare kennis en ervaring op strategisch niveau opgedaan als jurist bij voorkeur met fiscale specialisatie, werkend als bedrijfsjurist verbonden aan een organisatie of in de zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld in een seniore rol binnen juridische/fiscale consultancy);
 • kennis van ICT/digitalisering van bedrijfsprocessen is een pré;
 • ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • een sociaal hart en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • kritisch, constructief en onafhankelijk, open en transparante houding.

Gezien de samenstelling van de Raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Verder dient u te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties. In de bijlage treft u hier meer informatie over aan.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de Raad van Commissarissen de onder auspiciën van de Vereniging van Toezichthouders in de Woningcorporaties opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC. Heeft u vragen over de sollicitatie-procedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 29 november 2021.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een curriculum vitae indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl ter attentie van Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7564.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 48
 • Voordrachtlijst presentatie : week 49
 • Selectiegesprekken* bij Baston Wonen : week 49, 50
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : aansluitend
 • Benoeming : week 7.

*Bij de gesprekken zijn naast de Raad van Commissaris-leden ook de directeur-bestuurder, een huurdersvertegenwoordiging en de ondernemingsraad betrokken bij de selectie.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Baston Wonen en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Autoriteit woningcorporaties.

Direct solliciteren