Directeur-bestuurder

Mozaïek Wonen, Gouda, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Mozaïek Wonen zoeken wij een Directeur-bestuurder. Je kunt reageren tot en met zondag 5 december aanstaande (ref.nr. 7554).

Onze missie is 'het bieden van een thuis door middel van voldoende goede en betaalbare huisvesting aan mensen met een smalle beurs (van jong tot zeer oud) en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben'

Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen is een toonaangevende woningcorporatie in Gouda en omstreken. Ruim 10.000 huishoudens in Gouda, Bodegraven, Moordrecht en Gouderak vinden hun thuis in één van de sociale huurwoningen van Mozaïek Wonen. Daarnaast ondersteunt Mozaïek Wonen de Woningbouwvereniging Reeuwijk bij de uitvoering van beheer en dienstverlening aan circa 1.100 huurders in Reeuwijk.

Mozaïek Wonen zet alles in het werk om goede, betaalbare en duurzame huisvesting te bieden aan mensen met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat de woonlasten van de huurder laag gehouden worden en daarom voeren we een gematigd huurbeleid. Maar Mozaïek Wonen doet meer dan het bouwen, verhuren en onderhouden van betaalbare huurwoningen. Samen met onze huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en wijkteams werken we dag in dag uit aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Dit om onze huurders niet alleen een huis, maar ook een echt thuis te kunnen bieden. De inbreng van de vier huurdersverenigingen is hierbij van groot belang.

De missie van Mozaïek Wonen is dan ook ‘het bieden van een thuis door middel van voldoende goede en betaalbare huisvesting aan mensen met een smalle beurs (van jong tot zeer oud) en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben’.

De organisatie is volop in beweging. Er is veel aandacht voor competentie- en kennisontwikkeling van de circa 110 medewerkers en leidinggevenden, voor het vormgeven van een (organisatie)cultuur waarin de huurder meer centraal staat (‘Hart voor Huurders’) en waarin bij het toepassen van regels vooral gezocht wordt naar de bedoeling van die regels. De kernwaarden ‘empathie, verbindend, samenwerkend en betrouwbaar’ zijn daarbij onze vaste ankers.

Grote opgave en uitdagingen
Natuurlijk hebben we de komende jaren grote maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven. Denk aan betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Om al deze opgaven op te kunnen pakken is een forse investeringskracht nodig, maar gelukkig is Mozaïek Wonen een financieel gezonde woningcorporatie. In samenspraak met onze stakeholders maken we verantwoorde keuzes om onze doelstellingen te realiseren. Deze keuzes krijgen een plek in het ondernemingsplan van Mozaïek Wonen voor de jaren 2022 en 2023.

De plaats van de directeur-bestuurder in de organisatie
Mozaïek Wonen heeft momenteel een organisatiestructuur met een smalle top, korte hiërarchische lijnen en een indeling in rayons. We gaan uit van de professionele kwaliteit en zelfstandigheid van onze medewerkers. Als directeur-bestuurder vorm je samen met de adjunct-directeur de tweehoofdige directie van Mozaïek Wonen. Samen sturen jullie de tien teamleiders rechtstreeks aan, maar de directeur-bestuurder draagt de statutaire verantwoordelijkheid en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De huidige directeur-bestuurder zal in mei 2022 terugtreden in verband met prepensioen.

Meer informatie over Mozaïek Wonen kun je vinden op www.mozaiekwonen.nl.

De functie

Als directeur-bestuurder ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke, volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de resultaten van Mozaïek Wonen. Je legt hierover verantwoording af aan de RvC. Transparant, concreet en in een open verbinding.

Je formuleert heldere en realistische doelen voor Mozaïek Wonen, die kunnen rekenen op draagvlak in de organisatie en je bent koersvast in de realisatie daarvan. Door te sturen op financieel- en maatschappelijk rendement en op de kwaliteit van de dienstverlening zorg je voor continuïteit van de organisatie. Maar je bent ook inspirerend en innovatief: je weet aansprekende resultaten te realiseren en weet Mozaïek Wonen te leiden als een vooruitstrevende organisatie.

Je weet steeds voor ogen te houden waar we het voor doen: voor de doelgroep van Mozaïek Wonen. Je hebt hart voor huurders: je spreekt hun taal en weet hun wensen te doorgronden.

Om de doelen te bereiken ga je de dialoog aan met alle stakeholders, je betrekt ze proactief en vroegtijdig bij belangrijke ontwikkelingen, geeft actief ruimte voor nieuwe ideeën en zorgt voor een goede relatie met huurdersverenigingen en gemeenten.

Binnen de organisatie ben je de leider: je geeft sturing en vertrouwen aan teamleiders en medewerkers en legt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Je bevordert een integere en open cultuur binnen de organisatie, waarin feedback geven en ontvangen de normaalste zaak van de wereld zijn.

Last but not least ben je zowel binnen als buiten de organisatie boegbeeld en ambassadeur van Mozaïek Wonen: zichtbaar en toegankelijk.

Wat breng je mee?

Je hebt een visie op de toekomst en de maatschappelijke- en volkshuisvestelijke taak van woningcorporaties.

Om de doelen van Mozaïek Wonen te realiseren, zoek je in de eerste plaats de verbinding met de stakeholders: huidige en toekomstige huurders, huurdersverenigingen, gemeenten, zorg- en marktpartijen enzovoort. Je signaleert kansen in de omgeving en bent hierin ondernemend.

Je bent in staat de medewerkers van Mozaïek Wonen te stimuleren en te motiveren om goede resultaten te halen, die resultaten tijdig te halen en de kwaliteit van de dienstverlening continu te verbeteren. Je bent sparring partner en coach en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden: je maakt makkelijk contact en communiceert persoonlijk en met flair.

Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieveranderingsprocessen, zowel qua kennis-en competentieontwikkeling, cultuur als structuur. Je weet wat er nodig is om teamleiders en medewerkers te enthousiasmeren en te motiveren. Je schept duidelijke kaders, maar geeft ook ruimte.

Je beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent aangehaakt bij de actuele ontwikkelingen in de corporatiesector of kunt je deze snel eigen maken.

Functie-eisen:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, affiniteit met volkshuisvesting;
 • ervaring in een functie op bestuurs- of directieniveau van een maatschappelijke organisatie;
 • ervaring met stakeholdermanagement;
 • een inspirerende en motiverende leiderschapsstijl;
 • ervaring met organisatieontwikkeling in een maatschappelijke organisatie;
 • strategisch inzicht;
 • financiële affiniteit;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
 • je bent integer en transparant;
 • kennis van de regio is een pre;
 • tot slot is het fijn als je gevoel voor humor en relativeringsvermogen hebt.

Competenties:

 • verbindend;
 • empathisch;
 • toegankelijk;
 • resultaatgericht;
 • communicatief.

Wat bieden wij?

Het betreft een fulltime functie. Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kunt steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT), regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De functie is ingeschaald in klasse G. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond. Tot slot heeft Mozaïek Wonen goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur. Heb je vragen over de procedure, dan kun je terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beide via telefoonnummer 033 4459124. Je kunt je vraag uiteraard ook per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór maandag 6 december aanstaande.
Via ‘direct solliciteren’ kun je een motivatiebrief en een cv indienen (met vermelding van referentienummer 7554). Indien de sollicitatie door ons goed is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit  : week 50/51
 • Shortlist presentatie : week 3, 17 januari
 • Eerste selectieronde bij Mozaïek Wonen  : week 4, 24 januari (hele dag)
 • Eerste selectieronde bij Mozaïek Wonen : week 4, 25 januari (middag)
 • Tweede selectieronde bij Mozaïek Wonen  : week 4, 27 januari (middag + avond)
 • Optioneel assessment eindkandidaat : week 5
 • Adviesaanvraag OR, arbeidsvoorwaardengesprek etc. : week 5
 • Voorgenomen benoemingsbesluit eindkandidaat : aansluitend
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : aansluitend
 • Benoeming : aansluitend
 • Start van de nieuwe directeur-bestuurder : mei 2022.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Mozaïek Wonen en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een integriteitsscreening is onderdeel van de procedure. Voorts dient de door Mozaïek Wonen voorgedragen bestuurder getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-toets door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vind je op de site van de Aw. Het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van deze procedure.

 

Direct solliciteren