Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Fedra, Beverwijk, Noord-Holland
Voor Fedra, stichting voor bijzonder basisonderwijs met elf scholen voor regulier basisonderwijs, zoeken wij een Voorzitter Raad van Toezicht. De reactietermijn is vertreken; u kunt niet meer reageren.

Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou

Organisatie en context

 Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs met elf scholen voor regulier basisonderwijs, ongeveer 300 personeelsleden en 3.200 leerlingen en hun ouders. Samen werken zij aan goed onderwijs. In de drie gemeenten – Heemskerk, Beverwijk en Velsen – maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun levensovertuiging, onderwijsconcept en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra elf verschillende scholen met een eigen sfeer en karakter.

Elf scholen die samen één stichting vormen, omdat zij elkaar vinden in een gemeenschappelijke missie en een gezamenlijke ambitie. De documenten vindt u via deze link: https://www.fedra.nl/Informatie/Fedra-documenten

Stichting Fedra heeft een eenhoofdig college van bestuur (CvB) als bestuursvorm. De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter.

Vanwege de overstap van de voorzitter van de Raad van Toezicht naar een functie die onverenigbaar is met het toezichthouderschap is Fedra per 1 januari 2022 op zoek naar een nieuw lid dat de rol van voorzitter op zich kan nemen.

Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht kent vijf leden, inclusief de voorzitter, en heeft drie commissies:

 • Remuneratie
 • Onderwijs
 • Audit

 

De Raad van Toezicht toetst het beleid en het functioneren van Fedra aan de missie, visie en de uitgezette koers en staat het College van Bestuur met raad en daad terzijde. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De samenstelling is zodanig dat de leden complementair aan elkaar zijn. Ieder beschikt over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om gezamenlijk een evenwichtig multidisciplinair team te vormen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel.

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt ongeveer 6 per jaar, los van commissiewerkzaamheden, bijeenkomsten met GMR en schoolbezoeken. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van 4 jaar.

Er is sprake van een passende vergoeding, binnen de geadviseerde richtlijnen van de VTOI, conform de huidige bezoldiging van de Raad van Toezicht.

Profielschets

Binnen de Raad van Toezicht verschillen de accenten per lid. De expertises van de vier zittende leden liggen op het terrein van onderwijs, zorg, financiën en HRM. Wij zoeken een lid dat aanvullende expertise inbrengt op het gebied van bijv. bestuurskunde, directievoering, governance, juridisch, ICT en/of ondernemerschap en die ervaring meebrengt in voorzitterschap.

 

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Integer en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten
 • Maatschappelijk actief en betrokken
 • Professionele betrokkenheid en/of affiniteit met (primair) onderwijs
 • Bekendheid met toepassing van ICT in een (bij voorkeur onderwijs-) organisatie
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
 • Beschikken over relevante landelijke en/of regionale netwerken op strategisch niveau
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling
 • Woonachtig en/of werkzaam in de IJmond is een pré

Daarnaast streven wij naar een invulling van de Raad van Toezicht op basis van diversiteit (gender en/of etniciteit).

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 10 november a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met  vermelding van vacaturenummer 7570) en een cv indienen.

Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Planning procedure:

 • Reactietermijn : wo. 10 november
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 45-46
 • Presentatie sollicitaties kandidaten : eind november
 • Selectiegesprekken bij Stichting Fedra : do. 9 december
 • Benoeming : in RvT-vergadering 16 december

Direct solliciteren