Manager Wonen

De Goede Woning, Apeldoorn, Gelderland
Voor De Goede Woning in Apeldoorn zoeken wij een Manager Wonen. Je kunt reageren tot en met zondag 24 oktober aanstaande (ref.nr. 7540).

De Goede Woning wil zich de komende jaren nóg verder ontwikkelen en zich inzetten voor een Duurzaam Apeldoorn waar het voor alle generaties prettig wonen is en waar kinderen veilig kunnen opgroeien.

De Goede Woning en de gemeente Apeldoorn hebben een stevige ambitie de komende jaren. Nóg verder ontwikkelen en zich inzetten voor een Duurzaam Apeldoorn waar het voor alle generaties prettig wonen is en waar kinderen veilig kunnen opgroeien.

De kernwaarden – samenwerking, klantgericht, resultaatgericht, integriteit, zelfkennis en zelfontwikkeling – moeten nog duidelijker zichtbaar worden in hoe ze met de klant, de samenwerkingspartners en met elkaar omgaan. Dat vraagt wat van de medewerkers en zeker ook van het management.

Waar kom je terecht?

De Goede Woning is de oudste en grootste wooncorporatie in Apeldoorn. De Goede Woning is uit nood geboren. In de jaren ’10 van de vorige eeuw heerst armoede en de woontoestand van arbeiders is slecht. Tegelijkertijd zijn fabrieken in opkomst. Volgens een groep industriëlen kan oprichting van een woningbouwvereniging uitkomst bieden. Zo leidt particulier initiatief van een zeepfabrikant tot oprichting van De Goede Woning. De oprichting betekent sociale vernieuwing voor de gemeente Apeldoorn.

Kernactiviteiten van De Goede Woning zijn het bouwen, beheren en verhuren van woningen. Een Goede prijs en een Goede woning staan centraal. Ook investeert De Goede Woning veel in Goed wonen en een Goede woonomgeving. De Goede Woning investeert daarbij ook aanzienlijk in het verduurzamen van haar bezit. De basis van de activiteiten is vastgelegd in het ondernemingsplan ‘Samen Buurten 2020-2024’. In 2022 volgt een herijking van dit ondernemingsplan.

De huurders van De Goede Woning zijn vertegenwoordigd in de huurdersbelangenvereniging De Sleutel. De Sleutel werkt met een groot aantal bewonerscommissies. Maandelijks hebben de manager Wonen en de bestuurder overleg met De Sleutel. Ook is De Sleutel vertegenwoordigd in de Samenwerking. De Samenwerking is het samenwerkingsverband warin de huurdersbelangenorganisaties van de verschillende corporaties in het werkgebied samenwerken. Het bestuur van De Sleutel wordt gevormd door betrokken vrijwilligers.

Bij De Goede Woning werken ongeveer 73 medewerkers samen aan goed en betaalbaar wonen. Ze verhuren ongeveer 8.000 woningen in de stad Apeldoorn.

Missie

Wonen vormt een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het is een belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven. De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie. Zij zijn er voor die mensen die niet zelfstandig in deze basis kunnen voorzien. Voor hen maakt De Goede Woning het wonen betaalbaar en bereikbaar.

De organisatie is in ontwikkeling en het ondernemingsplan wordt herijkt. Speerpunten voor de komende periode zijn; versnellen van de nieuwbouw, investeren in veerkrachtige buurten en wijken, verduurzaming en opstellen van een duidelijke klantvisie. De gezochte manager geeft mede richting aan de veranderingen, zowel op MT-niveau als binnen de eigen afdeling.

Wat ga je doen?

De manager Wonen is verantwoordelijk voor verhuur & verkoop, leefbaarheid en de klantenservice. De manager is zelf de direct leidinggevende van de consulenten en buurtbeheerders. Voor verhuur & verkoop en klantenservice is een teammanager aangetrokken.

Als manager Wonen ben je verantwoordelijk voor de verbinding tussen de organisatiekoers en het eigen aandachtsgebied voor het behalen van een optimaal maatschappelijk rendement, klanttevredenheid en stakeholdersmanagement. Je werkt beleidsinhoudelijk samen met collega-corporaties in de stad. In de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) werk je samen op het terrein van de gezamenlijke woonruimteverdeling.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing en optimalisatie van de klantprocessen. Daarin is ruimte voor maatwerk. Je zet de beweging naar meer eigenaarschap en ondernemerschap door. Je hebt veel aandacht voor teambuilding en persoonlijke ontwikkeling. Je bent lid van het managementteam van De Goede Woning en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Wat neem je mee?

Wij zoeken een sterke en innemende persoonlijkheid met excellente communicatie skills. Je schakelt moeiteloos tussen verschillende onderwerpen, weet het overzicht te bewaren en ziet snel de samenhang. Je bent een echte verbinder, kunt goed samenwerken en bent een daadkrachtig leider, die verschillende belangen moeiteloos aan elkaar weet te knopen. Aandacht voor mensen én voor het resultaat gaan bij jou hand in hand. Het spreekt vanzelf dat je de sector een warm hart toe draagt en graag van maatschappelijke betekenis wilt zijn.

Wij zoeken iemand die breed kan werken (van uitvoering via teamleider naar strategie), situationeel leidinggeeft, mensen meeneemt, gericht is op structuur en verbinding tussen de verschillende disciplines.

 Je bent verder

  • een ervaren manager die goed weet te vertalen naar afdelingsniveau en die de verantwoordelijkheden kan beleggen binnen de teams van de afdeling;
  • een leidinggevende die, met voldoende kennis van de inhoud, helder en transparant de doelen stelt en die de medewerkers en het huurderbelang effectief representeert binnen het MT;
  • een visievolle, ondernemende collega. Met strategisch inzicht, organisatie-verantwoordelijkheid, omgevingsbewustzijn;
  • een onafhankelijke en sterke gesprekspartner van MT-leden en de directeur- bestuurder;
  • goed in staat groepsdynamische processen te doorgronden en bespreekbaar te maken;
  • een persoon die positieve energie uitstraalt en er echt samen wat van wil maken.

Kennis van en/of ervaring in de sector is een sterke pré.

Arbeidsvoorwaarden

De Goede Woning hanteert de cao Woondiensten en biedt daarnaast ook prima aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De functie manager Wonen is ingeschaald in functieschaal N met een maximum in de schaal van € 7.985,– bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

De Goede Woning heeft een werkconcept waarin veel flexibiliteit zit. Ten aanzien van werktijden maar ook wat betreft thuis of op kantoor werken. Voor de manager Wonen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 2 dagen per week op kantoor vereist is. Het kantoor is gevestigd in Apeldoorn.

Het betreft een jaarcontract met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. Je kunt jouw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 24 oktober.
Je kunt jouw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7540) en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

Sluiting reactietermijn: zondag 24 oktober
Bespreken shortlist (zonder kandidaten): donderdag 11 november
Eerste selectieronde bij De Goede Woning: dinsdag 16 november
Tweede selectieronde bij De Goede Woning: donderdag 25 november (ochtend)
Arbeidsvoorwaardengesprek: datum n.n.b.

We streven naar een invulling van de vacature op 1 februari 2022, de huidige interim-manager is tot die tijd beschikbaar.

 

 

 

 

 

Direct solliciteren