Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeente Best, Noord-Brabant
Voor onze opdrachtgever gemeente Best zoeken wij een gemeentesecretaris/algemeen directeur. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Je kunt niet meer reageren.

Wij zijn een netwerkende organisatie met een faciliterende rol in de Bestse gemeenschap. We durven te experimenteren, leren met oog voor de klant en voeren met passie, plezier en energie het werk uit. Samen bereik je meer!

Gemeentesecretaris/algemeen directeur Best

Als gemeentesecretaris van Best ben je primair de algemeen directeur van de organisatie. Iemand die verder werkt op de slagen die de organisatie in de afgelopen twee jaar gemaakt heeft, die de koers kan vasthouden en de ontwikkeling kan continueren. Maar ook de eerste adviseur van het college, die kan wijzen op kansen en mogelijkheden in en voor Best en die naadloos begrijpt wat daarvoor binnen de gemeentelijke organisatie nodig is. Je vormt een tandem met de burgemeester, bent een sparringpartner voor het college en een gespreks-partner voor de OR en het Lokaal Overleg en je begrijpt hoe de politieke hazen lopen.

Gemeente Best

De gemeente Best ligt als dorp met ruim 30.000 inwoners tussen de steden Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. De grote onder de kleine, of de kleine onder de grote. Het is maar net hoe je het bekijkt. Feit is dat de gemeente Best ideaal is als je er als medewerker toe wil doen. Onze bereikbaarheid is uitstekend en we hebben met onze omvang en voorzieningen (het gemeentehuis ligt op loopafstand van het NS station) een stedelijke allure en maken deel uit van één van de slimste regio’s ter wereld (Brainport), waar hightech en innovatie centraal staan. Tegelijkertijd zijn en blijven we een mooie plattelandsgemeente met een dorpse sfeer. De regio groeit en precies dat aspect stelt de gemeente Best voor uitdagingen, aangezien de dorpse kwaliteiten door de inwoners worden gekoesterd. Het belang zit hem dan ook in het bewaken van de balans tussen enerzijds doorontwikkelen en anderzijds het behouden van de dorpse kwaliteiten. De inwoners van Best worden getypeerd door hun betrokkenheid. Er is sprake van een rijk vrijwilligersleven waar ook het platform ‘PleinBest’ (waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk elkaar ontmoeten) een grote bijdrage aan levert.

Uiteraard vindt de gemeente Best een goede dienstverlening naar inwoners en organisaties belangrijk. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Kijk naar de mogelijk-heden en niet naar de beperkingen. Zorg voor maatwerk waar mogelijk. Een belangrijke ontwikkeling die deze dienstverlening ondersteunt is de verdergaande digitalisering. Met als randvoorwaarde dat Best een betrouwbare overheid wil blijven: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

De gemeenteraad van Best vindt een goede samenwerking tussen het college en de gemeenteraad belangrijk en heeft dat ook benoemd in het beleidsakkoord. De raad let erop dat belangrijke thema’s integraal behandeld worden. De gemeentesecretaris is een belangrijke schakel in die samenwerking. Samen met de burgemeester en de griffier vormt de gemeentesecretaris een sterke driehoek, de haarlemmerolie in de lokale democratie.

De ambtelijke organisatie heeft in de afgelopen jaren forse verbeterslagen gemaakt, waarbij de nadruk ligt op een vitale bezetting van de organisatie, het binden en boeien van medewerkers en het bevorderen van participatie en betrokkenheid van inwoners en ondernemers.

Voor meer informatie en een kort filmpje, zie www.gemeentebest.nl en https://www.youtube.com/watch?v=Ysu23ISOFUw

Onze organisatie

In de organisatie van de gemeente Best werken circa 240 medewerkers. Afdelingsmanagers sturen de zes afdelingen aan. Er liggen daarnaast ook leidinggevende taken bij teamleiders. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de afdelingsmanagers.

Als gemeentesecretaris van Best voel je je met alle collega’s verantwoordelijk voor de kracht van de samenleving. Je organiseert wat nodig is om Best verder te brengen. Je kent de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie, en weet daar indien nodig handig mee om te springen. In Best ligt de verantwoordelijkheid niet per definitie hoog of laag, maar gaat het om de inzet van de juiste rollen. Je staat voor onze kernwaarden: respect, eigen kracht, samendoen, eenvoudig en realisme. Werken voor Best geeft je voldoening.

Onze missie: ‘Wij zijn een netwerkende organisatie met een faciliterende rol in de Bestse gemeenschap. Wij zijn omgevingsbewust en ontwikkelen onze eigen kracht voor haar duurzame toekomst. We durven te experimenteren, leren met oog voor de klant en voeren met passie, plezier en energie het werk uit. Samen bereik je meer!’

We vinden het belangrijk dat medewerkers positief kritisch zijn, kunnen reflecteren en verandervermogen hebben. En daarnaast natuurlijk ook een inspiratiebron zijn voor collega’s. We willen medewerkers met persoonlijk leiderschap, professionaliteit én die (persoonlijke) ontwikkeling als een vast ingrediënt van hun loopbaan zien. Ideeën en mogelijke verbeterpunten zijn welkom en maken we graag bespreekbaar. Zo werken we samen aan een beter resultaat! Onze communicatielijnen zijn kort. We lopen bij elkaar binnen en denken met elkaar mee.

Profiel, wat breng je mee?

Als gemeentesecretaris van Best ben je in de eerste plaats algemeen directeur van de organisatie: letterlijk en figuurlijk aanwezig, voor iedereen zichtbaar en benaderbaar en de onbetwiste leider. Je weet je te bewegen op alle niveaus en bent een verbinder tussen het college, de gemeenteraad, de organisatie en de gemeenschap van Best. Je hebt humor en lef, bent een duidelijk en koersvast boegbeeld en kunt schakelen zonder aan authenticiteit in te boeten.

In de afgelopen paar jaar heeft de organisatie een aantal flinke veranderslagen gemaakt. De organisatie is nu gebaat bij een algemeen directeur die dit kan verankeren, borgen en continueren. Daarin sta je duidelijk voor de troepen en ben je koersvast; je weet te inspireren en de organisatie mee te nemen naar de gemeente Best van de toekomst. Je gooit de luiken open, kijkt van buiten naar binnen en weet de verbinding te leggen tussen de organisatie, de gemeenteraad en de inwoners. Samen met de burgemeester en de griffier vorm je een stevige driehoek en ben je bij uitstek de procesregisseur die de samenwerking vitaal houdt.

Je wilt graag betekenis geven aan de toekomst van Best en gelooft in de kracht van de samenleving daarin. Je bent betrokken en pragmatisch, maar met een heldere visie en helikopterview. Iemand die duidelijk en transparant is en op natuurlijke wijze een leider kan zijn, op de zeepkist kan staan, maar ook een mensgericht verbinder is.

Je bent thuis in het openbaar bestuur en/of in de gemeentelijke wereld, en je bent iemand die binnen de gemeente snel overzicht krijgt. Je weet waar het over gaat en waarover je praat. Je bent duidelijk en flexibel, maar ook koersvast. Je bent open en transparant, je brengt rust en je vindt feedback geven en ontvangen de normaalste zaak van de wereld. Tot slot beschik je over een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en ben je een stevig klankbord voor het college; je neemt deel aan de discussie, spiegelt zonodig, brengt adviezen uit de organisatie voor het voetlicht en begrijpt wat er nodig is om Best weer een stap verder te brengen.

Last but not least ben je een benaderbaar en toegankelijk bestuurder op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over ruime overheidservaring.
• Je hebt ervaring opgedaan in het openbaar bestuur en/of een gemeentelijke organisatie en beheerst het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
• Je hebt ervaring met de omschakeling van werken in de systeemwereld naar werken volgens de bedoeling.
• Je bent als algemeen directeur uitstekend in staat de organisatie koersvast aan te sturen en bent een duidelijk en inspirerend leider.
• Medezeggenschap is voor jou vanzelfsprekend en je bent een serieuze gesprekspartner voor de OR en het Lokaal Overleg, die je in een vroegtijdig stadium informeert over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.

Competenties

• Inspirerend leider
• Daadkracht
• Verbinder en netwerker
• Koersvast
• Open en transparant
• Nieuwsgierig en voortvarend
• Politiek- en bestuurlijk sensitief
• Toegankelijk en benaderbaar
• Sparringpartner.

Wat bieden wij?

Wij bieden een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand (schaal 15 cao Gemeenten) bij een werkweek van 36 uur. Bovendien krijg je een Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Naast de cao hebben we uitgebreide lokale arbeidsvoorwaarden zoals een vergoeding voor woon-werkverkeer en goed gefaciliteerd flexibel werken. We starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met perspectief op een vast contract bij goed functioneren.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beide zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. Je kunt je vraag tevens per e-mail voorleggen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Je kunt reageren tot en met zondag 21 november aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kun je je motivatiebrief en cv (onder vermelding van vacaturenummer 7567) indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging krijgen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning
Publicatie : zaterdag 30 oktober
Reactietermijn : t/m 21 november 2021
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 47, 48
Presentatie shortlist : week 48, woensdag 1 december
1e ronde selectiegesprekken : week 49, vrijdag 10 december
2e ronde selectiegesprekken : week 50, dinsdag 14 december (middag)
Benoeming door het college : week 51, dinsdag 21 december.

De start van de nieuwe gemeentesecretaris is – afhankelijk van de opzegtermijn – voorzien per 1 februari of 1 maart 2022.

Direct solliciteren