Twee heemraden

WSHD, Ridderkerk, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta zoeken wij twee heemraden. U kunt reageren tot en met zondag 3 oktober aanstaande (ref.nr. 7481).

WSHD staat voor een grote maatschappelijke opdracht: het veilig en leefbaar houden van een groot, dichtbevolkt deel van de Delta met veel industriële activiteit.

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) zorgt voor veilige dijken en voldoende (schoon) water. Met 758 kilometer dijken en duinen beschermt WSHD bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam (Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. Ook in tijden van droogte zorgt WSHD voor voldoende water om te leven, werken en recreëren. WSHD onderhoudt 1.600 kilometer wegen en fietspaden. Met 20 zuiveringsinstallaties wordt al het rioolwater schoon gemaakt. Zo stroomt het water fris en schoon weer in sloten en rivieren. Binnen de organisatie van WSHD werken 550 medewerkers met een begroting van bijna 160 miljoen. Het hoofdkantoor van WSHD staat in Ridderkerk.

WSHD staat voor een grote maatschappelijke opdracht: het veilig en leefbaar houden van een groot, dichtbevolkt deel van de Delta met veel industriële activiteit. Die opdracht kan het waterschap in een tijd van klimaatverandering alleen realiseren met een betrokken bestuur en een eigentijdse organisatie van kundige, betrokken en flexibele professionals. Samen behalen we ambitieuze doelen, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

In maart 2021 hebben de vijf toenmalige heemraden hun functie ter beschikking gesteld. tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur waarin de resultaten werden gepresenteerd van een onderzoek naar de bestuurskracht binnen WSHD. In april is vervolgens een waarnemend college benoemd. Tijdens de zomerperiode heeft er een interne sollicitatieronde plaatsgevonden waarna op 31 augustus jl. het nieuwe college is benoemd voor de periode tot de waterschapsverkiezingen van maart 2023, bestaande uit de dijkgraaf en twee heemraden. Voor de overige twee heemraden wordt nu een externe procedure gestart.

Profiel

Een heemraad is onderdeel van het dagelijks bestuur van het waterschap. Een heemraad binnen WSHD moet de verbinding maken met de Verenigde Vergadering, de ambtelijke organisatie en haar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het beheersgebied. Daarbij wordt nauw en collegiaal samengewerkt binnen het college van dijkgraaf en heemraden. Iedere heemraad heeft een eigen taakgebied of portefeuille en bestuurt vanuit de inhoud en de opgaven.

Daarbij moet een heemraad binnen WSHD goed kunnen functioneren in een politiek complexe omgeving en voortdurend en gelijktijdig kunnen ‘schaken’ op de verschillende speelvelden.
Gelet op het belang van een integere overheid is integriteit van de bestuurders van belang. Voor leden van het algemeen en het dagelijks bestuur van waterschappen gelden, net als voor medewerkers, integriteitsregels. Deze zijn te vinden in de Waterschapswet en in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast moeten heemraden over verschillende competenties beschikken, waaronder:

 • Onderling vertrouwen: elkaar de ruimte geven, wederzijds vertrouwen, open communicatie.
 • Samenwerking: problemen met en voor elkaar oplossen, elkaar versterken over de schaduw van eigen portefeuilles heen, de discussie op inhoud met elkaar respectvol willen en durven voeren, in de zin van hard op de inhoud en zacht op de relatie.
 • Evalueren en verbeteren: in staat zijn tot het ontvangen van feedback over het eigen functioneren en het geven van feedback over het functioneren van anderen, in staat zijn om op basis van evaluatie en feedback het eigen handelen en/of het handelen van het collectief te verbeteren, de bereidheid hebben om de resultaten van evaluatie en feedback 2 maal per jaar te bespreken met de Verenigde Vergadering.

Functie-eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • ervaring in het openbaar bestuur;
 • aantoonbare affiniteit met de watersector (ervaring in de watersector is een pré);
 • veranderkundige ervaring (gegeven de bestuurlijke verbeteropdracht);
 • integriteit: integer handelen is voor u vanzelfsprekend, want een gezaghebbende en betrouwbare overheid staat en valt met integriteit.

Meer specifiek

 • Inspirerend leiderschap
  – u weet hoe u mensen enthousiasmeert en mee kan krijgen om uw visie uit te voeren;
  – u beschikt over verschillende handelingsperspectieven;
  – u bent bestuurlijk sensitief en weet wanneer je mensen bij de hand moet nemen en wanneer niet.
 • Verbinden vermogen
  – u laat mensen zich gehoord voelen en kunt acteren op hun feedback;
  – u moet boven de partijen staan;
  – uw handelingsperspectief zijn de mogelijkheden in kennis en kunde die u kunt gebruiken in verschillende situaties.
 • Overtuigingskracht
  – u weet mensen mee te nemen;
  – u weet beweging te creëren;
  – u heeft een visie en die weet u te realiseren.
 • Analytisch vermogen
  – u overziet ontwikkelingen en situaties en weet daarnaar te acteren;
  – u stelt de goede vragen en weet ook wanneer u de juiste vraag op het juiste moment moet stellen;
  – u weet flexibel te reageren op anderen en constant veranderende situaties.
 • Vaardigheden
  – u beschikt over kennis en kunde van het waterschap en zijn activiteiten;
  – kennis en kunde op het gebied van financiën in het openbaar bestuur is een pré.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Sturend vermogen
 • Politieke sensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Inlevingsvermogen
 • Onderhandelen

Wat bieden wij?

Op basis van de bepalingen uit de Waterschapswet en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers is het referentiepunt voor de bezoldiging gebaseerd op die van een wethouder in een gemeente van 60.001 tot 100.000 inwoners. Rekening houdend met dit referentiepunt en een deeltijdpercentage van 60% komt het salaris uit op € 4.910,60 bruto per maand. Daarnaast is sprake van 8% vakantietoeslag die in mei wordt uitbetaald en een eindejaarsuitkering van 8,3% die in december wordt uitbetaald.

Naast de genoemde bezoldiging ontvangt een heemraad ook maandelijks een vaste netto onkostenvergoeding van € 227,44 die gerelateerd is op het vastgestelde deeltijdpercentage. Deze vaste vergoeding is bedoeld voor kosten die samenhangen met representatie, vakliteratuur, excursies, bureaukosten, contributies voor lidmaatschappen van bijvoorbeeld regionale beroepsverbanden, ontvangsten thuis en zakelijke giften.
Pensioenopbouw vindt plaats via APG.

De benoeming tot heemraad geldt voor de periode tot de waterschapsverkiezingen van maart 2023.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 3 oktober aanstaande.

U kunt via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en cv (onder vermelding van vacaturenummer 7481) indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging krijgen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Planning
Publicatie : vrijdag 10 september
Search : week 37-39
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 40, 41
Bespreken shortlist met selectiecommissie : week 42
Selectierondes bij WSHD : week 43
Eventueel assessment : week 44
Arbeidsvoorwaarden en benoeming : aansluitend.
*exacte data volgen zsm

Direct solliciteren