Manager Beleidsontwikkeling & Programmering

Provincie Overijssel, Zwolle, Overijssel
Voor de provincie Overijssel zoeken wij een manager Beleidsontwikkeling & Programmering. Je kunt reageren t/m zondag 29 september aanstaande (ref.nr. 7532).

Kijk jij met lef, een frisse blik en strategische visie over de Ruimtelijke grenzen?

Manager Beleidsontwikkeling & Programmering

De provincie Overijssel is volop in beweging en ontwikkeling. En dat vraagt iets van de nieuwe teamleider (manager) Beleidsontwikkeling & Programmering! Kijk jij met lef, een frisse blik en strategische visie over de Ruimtelijke grenzen? Zijn thema’s als klimaatadaptatie, bodem en ondergrond voor jou bekend terrein? Dan is deze positie echt iets voor jou.

Als teamleider Beleidsontwikkeling & Programmering ben je een innovatieve en gedreven professional met duidelijke affiniteit met Ruimte en Bereikbaarheid. Je bent een strateeg en een verbinder, succesvol in het ontwikkelen en bouwen van teams. Samenwerken, écht met elkaar, met de inwoners en partners van de provincie, is voor jou vanzelfsprekend.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor en trekker van inhoudelijke opgaven, zoals de nieuwe strategische drinkwatervoorzieningen, risicodialogen en klimaatstresstesten, waterveiligheid en waterkwaliteit en de uitvoeringsagenda Bodem & Ondergrond. Ook geef je sturing aan MIRT-onderzoeken, zoals de verstedelijkingsstrategie en het mobiliteitsonderzoek.

Als teamleider ben je zichtbaar en benaderbaar en maak je makkelijk contact binnen én buiten de organisatie. Je bent gedreven, resultaatgericht en geeft op natuurlijke wijze leiding aan jouw team, wat bestaat uit 25 tot 30 collega’s (hbo+). De talenten van je collega’s weet je optimaal te benutten, ook ben je voor hen een motivator en inspirator.

Je houdt ervan om uitgedaagd te worden, hebt lef, bent ondernemend en je bent een oprecht betrokken sparringpartner voor jouw collega’s, bestuur en directie. Je bent je bewust van de omgeving waarin je werkzaam bent en je begrijpt hoe besluitvormingsprocessen in een politieke omgeving met veel verschillende belangen werken.

Je bent trekker van inhoudelijke opgaven in het fysieke domein; van verstedelijking-strategie tot ondergrond van de RESsen (regionale energiestrategieën) tot de Omgevingsvisie. Daarnaast gaat jouw speciale aandacht uit naar het thema water en klimaatadaptatie. Waar klimaatadaptatie en de koppeling met ruimtelijke inrichting en ordening een van de belangrijke transities in het fysieke domein zijn. Waar steeds meer druk komt op de levering van drinkwater – met name op onze hoge zandgronden -; waar de IJsselvechtdelta van nature lager ligt en er andere vereisten ten aanzien van waterveiligheid spelen en waar we werken aan de in Nederland moeilijk te halen waterkwaliteitsdoelen, via de Kaderrichtlijn Water.

Dit doe je samen met onze partners en inwoners. Daarbij weet jij de talenten van je collega’s optimaal te benutten. Vanzelfsprekend houd je integraliteit en resultaat in het oog. Inhoudelijk adviseer je de verantwoordelijke bestuurder op hoofdlijnen en in detail als de casus daar om vraagt. Daarbij zie je erop toe dat prioriteiten worden gesteld en zo nodig knopen – bestuurlijk of ambtelijk – worden doorgehakt. Ook wordt jouw inbreng gevraagd bij diverse inhoudelijke werkzaamheden en voor de bedrijfsvoering van de eenheid.

De provincie Overijssel

Overijssel maken we samen!

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.

Bij de provincie Overijssel werken zo’n 750 ambtenaren die ervoor zorgen dat het beleid van de provincie, vastgesteld in het coalitieakkoord, wordt uitgevoerd. In dit akkoord zijn vier rode draden benoemd: duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en gezondheid.

De acht hoofdopgaven uit het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ zijn:

 • Project- en Programmamanagement;
 • Ruimte en Bereikbaarheid;
 • Economie en Cultuur;
 • Natuur en Milieu;
 • Wegen en Kanalen;
 • Publieke Dienstverlening;
 • Bedrijfsvoering;
 • Bestuurs- en Concernzaken.

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema’s zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Staf, Beleidsstrategie, Beleidsvorming & Programmering, Beleidsimplementatie & Realisatie en het OV-bureau. Daarnaast wordt er een nieuw team ingericht, het team Beleidsontwikkeling Mobiliteit.

In totaal werken bij de eenheid 100 betrokken professionals, waarvan zo’n 25 tot 30 collega’s werkzaam zijn in het team Beleidsvorming & Programmering.

Meer informatie vind je www.overijssel.nl

Profiel, wat breng je mee?

Als teamleider bij de provincie Overijssel geef je op inspirerende en motiverende wijze leiding aan 25 tot 30 medewerkers die onder jouw team vallen. Verder ben je, zowel intern als extern een verbinder, iemand die kansen ziet en hier ook voor durft te gaan.

Ondernemerschap, creativiteit en flexibiliteit zijn woorden die bij jou passen.

Je draagt bij aan het scherp krijgen en houden van de strategische koers van de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. Je begrijpt hoe een overheidsorganisatie werkt en je begrijpt wat er nodig is om de provincie een stap verder te brengen. Je bent positief en je voelt je thuis in een informele cultuur.

Je overziet het brede speelveld van de provincie. Samen met jouw team lever je een actieve bijdrage aan de integrale samenwerking tussen de verschillende teams.

Je hebt bij voorkeur eerder ervaring opgedaan in een aansturende rol, ook ben je bekend met verandertrajecten, waarbij je jouw kwaliteiten als een zakelijke opstelling, inhoudelijke kennis en mensgerichtheid op natuurlijke wijze inzet. Je kent jezelf, je weet waar jouw kracht ligt, maar je weet ook wat jouw valkuilen zijn.

Je zorgt voor een omgeving waarin het veilig is om elkaar aan te spreken. Voor jou is feedback geven en krijgen de normaalste zaak van de wereld.

Je bent in staat zaken te relativeren, je begrijpt de kracht van wat humor op z’n tijd en, vanzelfsprekend, heb je grote affiniteit met de provincie Overijssel.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een wo werk- en denkniveau en je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
 • Je bent een generalist met visie op ruimte en het ruimtelijke beleid.
 • Je hebt gevoel bij het bestuurlijk-ambtelijk samenspel (zowel intern, als extern richting bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen) en beschikt over de benodigde ‘sensitiviteit’.
 • Je bent inspirerend en overtuigend.
 • Je bent een teamspeler, open en altijd met respect.
 • Je weet hoe je een team bouwt, hier heb je ervaring mee én krijg je energie van.
 • Je begrijpt hoe medewerkers binnen een organisatie werken en geboeid worden en hebt oog voor de mens achter de medewerker.

Competenties

 • Zichtbaar;
 • Verbinder;
 • Lef;
 • Omgevingsbewust;
 • Transparant;
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief;
 • Toegankelijk en benaderbaar;
 • Sparringpartner;
 • Resultaat- en oplossingsgericht.

Vergoeding

Deze functie is boeiend en afwisselend, geen dag is hetzelfde. Overijssel is volop in beweging! Collegialiteit en samenwerken zijn de belangrijke pijlers binnen de professionele werkomgeving.

De functie is ingedeeld in schaal 13. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt maximaal € 5.812,69 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kent de provincie Overijssel een individueel keuzebudget (IKB) van 22% op jaarbasis.

De provincie Overijssel biedt een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Overijssel is een moderne werkgever en dit komt onder meer tot uiting in de grote ruimte die je hebt om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Je hebt hiervoor een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar tot je beschikking.

Vanzelfsprekend behoort flexwerken tot de mogelijkheden.

Benieuwd naar de werkomgeving? Kijk dan op www.werkenbijoverijssel.nl

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functies. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemieke Hoefakker. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Diana de Groot. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 445 90 50.

Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 29 september a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature van manager Beleidsontwikkeling & Programmering kun je via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden onder vermelding van vacaturenummer 7532.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning procedure

Voorselectiegesprekken                       : week 39 en 40: 30 september, 1 en 4 oktober 2021

Presentatie sollicitaties kandidaten
(hier zijn kandidaten niet bij)                 : week 40, donderdag 7 oktober 2021 (digitaal)

Selectiegesprekken 1e ronde               : week 41, dinsdag 12 oktober 2021

Selectiegesprekken 2e ronde               : week 43, maandag 25 oktober 2021

Klikgesprek gedeputeerde                    : week 44
Mogelijk Assessment                            : week 44

Referenties en arbeidsvoorwaarden     : week 45-46

Benoeming                                            : aansluitend.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken provincie Overijssel en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Direct solliciteren