Proces- en Verandermanager

provincie Utrecht, Utrecht
Voor onze opdrachtgever de provincie Utrecht zoeken wij een proces- en verandermanager. Als manager bij de provincie Utrecht ben je een toegankelijke, open, inspirerende en ervaren manager. Je hebt gevoel voor je mensen, klanten en processen en hebt ervaring met teamontwikkeling. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Samen balanceren tussen groen en groei

De functie

Als manager bij de provincie Utrecht ben je een toegankelijke, open, inspirerende en ervaren manager. Je hebt gevoel voor je mensen, klanten en processen en hebt ervaring met teamontwikkeling. Hier ga je je mee bezig houden binnen de afdeling Inkoop, Juridische Zaken en Subsidies, waarbij je leiding geeft aan het cluster Subsidies.

Je bent samen met je collega-manager het boegbeeld van de afdeling en samen geven jullie leiding aan het team Inkoop, Juridische zaken en Subsidies (IJS). Team IJS bestaat in totaal uit zo’n vijftig professionals.

Subsidieverstrekking is één van de belangrijkste sturingsinstrumenten van de provincie; er zijn zo’n 31 regelingen waar ervaren en kundige adviseurs dagelijks aan werken.

Wat betreft de uitvoering van de regelingen, zorg je voor een goede samenwerking met de beleidsafdelingen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de regelingen, zodat uitvoerbaarheid op voorhand wordt meegenomen.

Je bent onderdeel van het managementteam Bedrijfsvoering en rapporteert aan de concernmanager Bedrijfsvoering. Je bent sparringpartner voor collega’s in de organisatie, en vormt met je collega-manager een tandem.

Je begrijpt wat een organisatie en een team nodig heeft en verder brengt. Je hebt het overzicht en zet de lijnen uit. Dat de communicatie over de ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie transparant en open verloopt, is voor jou vanzelfsprekend.

Als manager ben jij verantwoordelijk voor de mensen die het werk doen, voor het proces en de kwaliteit in de brede zin van het woord. Jij begrijpt als geen ander dat je het ‘samen’ doet en jouw handelen en managementstijl zijn hier ook nadrukkelijk op gericht: je hebt oprechte aandacht voor de medewerkers, bent betrokken en bent ervaren in het ontwikkelen, laten groeien van teams.

Je bent een duidelijke, deskundige manager die zichtbaar en communicatief is.

De functie-eisen

Als manager binnen het domein Bedrijfsvoering van de provincie Utrecht ben je in de eerste plaats een verbinder en teamspeler! Je bent zichtbaar en benaderbaar en je weet je met natuurlijke charme te bewegen op alle niveaus.

Je creëert de noodzakelijke randvoorwaarden voor het team en zorgt voor een werkomgeving waarbinnen de medewerkers zich prettig en veilig voelen om zo optimaal tot hun recht te komen. Je benut de kwaliteiten van mensen om je heen en zorgt voor een open cultuur. Je fungeert als sparringpartner voor je collega-manager en de mensen uit het team, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werkzaamheden. Je bent een coach en motivator en weet de specifieke kwaliteiten in je team goed in te zetten.

Je vindt het uitdagend om te werken op het snijvlak van bestuur, regelgeving, financiën en samenleving, waarbij je processen weet in te richten, te structureren en te organiseren.

Je bent in staat om het team te ondersteunen, veranderingen door te voeren en bruggen te bouwen tussen het team en andere onderdelen in de organisatie. Je weet hoe je een team vormt en hoe je samenwerking tot stand brengt. Je bent een kundig en onafhankelijk denkend adviseur, die tegenspraak geeft en stimuleert.

Je hebt een goede politieke antenne, vindt het vanzelfsprekend om te investeren in de goede relatie met collega-managers, medewerkers en directie. Netwerken en het onderhouden van relaties zit in jouw DNA.

Je begrijpt hoe een overheidsorganisatie werkt, weet je te bewegen en staande te houden in een dergelijke complexe omgeving en je weet op basis van ervaring snel overzicht te krijgen. Je bent positief, voelt je thuis in een informele cultuur en begrijpt wat er nodig is om de provincie Utrecht een stap verder te brengen.

Als je ervaring hebt met en/of kennis hebt van subsidietrajecten en inkoopprocessen binnen een overheidsorganisatie is dat zeer zeker een pré.

Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en
 • Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring opgedaan bij voorkeur in een overheidsorganisatie en beheerst het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
 • Je weet waar je over praat: de inhoud maak je je snel eigen of deze is al bekend terrein.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingen.
 • Je bent pragmatisch in het aanpakken van zaken.
 • Je bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen de clusters binnen het domein Bedrijfsvoering en binnen de organisatie als geheel.
 • Je bent benaderbaar, zichtbaar en maakt makkelijk verbinding.
 • Je bent sensitief voor organisatie en omgeving, luistert en vangt signalen op.
 • Je beschikt over een gezonde portie humor.

Competenties

 • integer, besluitvaardig, daadkrachtig;
 • zichtbaar (binnen én buiten de organisatie);
 • verbinder;
 • omgevingsbewust;
 • politiek- en bestuurlijk sensitief;
 • toegankelijk en benaderbaar;
 • sparringpartner;
 • initiërend;
 • relativeringsvermogen.

Organisatie

Er werken bij de provincie Utrecht zo’n 1.000 medewerkers aan het realiseren van maatschappelijke opgaven. Vanuit het coalitieakkoord 2019-2023 wordt gewerkt aan onder meer: een fijne en gezonde leefomgeving, mooie natuur en schoon water, sneller naar duurzame energie voor iedereen, gezonde, veilige en duurzame mobiliteit en gezonde economie. Ook aan de interne organisatie wordt gewerkt door het verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen. Daarin wordt opgavegericht samen gewerkt.

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd vanuit de directie, bestaande uit de provinciesecretaris/algemeen directeur en de concernmanagers van de vijf domeinen. Gezamenlijk vormen zij het concernmanagementteam (CMT). De vijf domeinen zijn: Leefomgeving Landelijk(LFO), Stedelijke Leefomgeving (SLO), Mobiliteit (MOB), Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) en Bedrijfsvoering (BDV). Naast de domeinen kent de provincie Utrecht nog het onderdeel Concerncontrol en het Kabinet van de Commissaris van de Koning.

Domein Bedrijfsvoering (BDV)
De provincie Utrecht wil toegevoegde waarde leveren bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven voor de burgers, bedrijven en instellingen. Dat vereist een goed toegeruste en vitale organisatie. Het domein Bedrijfsvoering geeft hieraan, in samenspel met de rest van de organisatie, invulling en draagt daarin een primaire verantwoordelijkheid.

Om deze verantwoordelijkheid gestalte te geven wordt gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering in haar volle omvang. Daarom wordt hard gewerkt aan een duurzame verbetering van de bedrijfsprocessen, zonder in een controlreflex te vervallen. Dat geldt voor de medewerker, de manager en de adviseurs in een nieuw evenwicht van checks-and-balances in een extern- en opgavegerichte organisatie. Vanuit dat besef wordt gewerkt aan een slimme, slagvaardige en simpele bedrijfsvoering, voor nu en de toekomst.

Het domein BDV bestaat uit de teams Office Support, Human Resources & Organisatie (HRO), Financiën, Informatievoorziening & Automatisering, Facilitair en Inkoop, Juridische zaken & Subsidies. De aansturing is in handen van een concernmanager, een adjunct/concernmanager en negen teammanagers en er werken zo’n 250 mensen binnen het domein.

Team Inkoop, Juridische zaken & Subsidies (IJS) maakt onderdeel uit van het domein Bedrijfsvoering. Het cluster Inkoop focust zich op vraagstukken op het gebied van inkoop, contractbeheer en aanbestedingsrecht. Het Subsidiecluster beheert het centrale subsidieloket binnen de provincie Utrecht; het begeleidt de uitvoering van subsidieregelingen en bewaakt de rechtmatigheid en uniforme uitvoering van het subsidieproces. Tot slot zijn de hoofdtaken van het cluster Juridische zaken: het adviseren op generieke, complexe en specialistische, juridische vraagstukken en de secretariaatsfunctie van de Adviescommissie.

Provincie Utrecht

Utrecht is een provincie waar men trots op is. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

De opgave van de provincie is om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Met als doel dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgt de provincie voor een goede balans tussen groen en groei.

De provincie Utrecht beslaat zo’n 1.560 vierkante kilometer, bestaat uit 26 gemeenten met samen circa 1,34 miljoen inwoners. Het gebied kent een rijke geschiedenis: van de Romeinse nederzetting, via het bisdom Utrecht tot de jonge kenniscultuur van vandaag.

Een unieke combinatie van stedelijk wonen en natuur, dat is Utrecht. Utrecht is een groene provincie, maar het wegennet is het drukste en meest gebruikte wegennet van Nederland. Het centraal station van Utrecht verwerkt evenveel reizigers als Schiphol: 57 miljoen per jaar. Daar is beleid op nodig en dit beleid komt onder meer bij de provincie vandaan. In samenwerking met betrokken gemeenten, het Rijk en belangrijke partners heeft de provincie een voortrekkersrol.

Vergoeding

Je krijgt verantwoordelijk en relevant werk in een informele organisatie die hoge eisen aan je stelt. De provincie Utrecht ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in jouw groei. Ook is er aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé. Je salaris bedraagt maximaal € 6.199,32 bruto per maand (schaal 13) bij een 40-urige werkweek. Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) van 22,37%, dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, met de intentie om dit – bij goed functioneren – om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Dit functieprofiel is te downloaden via de bijlage. PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemieke Hoefakker of Carine Leemereise. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met zondag 13 juni 2021.

Graag ontvangen wij je sollicitatie (met vermelding van referentienummer 7457) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ door een motivatiebrief en een cv te uploaden.

Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

De planning van de procedure is als volgt.

 • Publicatie: vrijdag 21 mei
 • Reactietermijn: t/m zondag 13 juni
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: 16 juni, 18 juni
 • Presentatie shortlist (hier zijn kandidaten niet bij): dinsdag 22 juni
 • 1e Selectieronde: woensdag 30 juni
 • 2e Selectieronde: donderdag 1 juli
 • Assessment*: nader te bepalen
 • Benoeming: week 27
 • Startdatum: streefdatum 1 september (afhankelijk van opzegtermijn)

*een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren