Partner Jeugd

BMC, Amersfoort, Utrecht
Voor BMC zoeken wij partner Jeugd. De partner Jeugd is écht het boegbeeld, een ervaren adviseur die zijn/haar sporen in het Jeugddomein ruimschoots heeft verdiend. De reactietermijn is verstreken.

De kwaliteit en impact voor het kind is altijd het uitgangspunt.

De Adviesgroep Jeugd

 

BMC is als adviesbureau voor het publieke domein betrokken bij ontwikkelingen en aanjager van innovaties in de publieke sector. Binnen BMC maakt het werkveld Jeugd onderdeel uit van de domeinen Onderwijs & Jeugd en het Sociaal Domein. Meer dan ooit is dit werkveld in beweging en verandering, daarom zijn wij op zoek naar een boegbeeld voor dit werkveld: de partner Jeugd. Je vervult een leidende en een verbindende rol in een nieuw te vormen adviesgroep binnen BMC. Als inhoudelijk partner verbind je de expertise op jeugd binnen BMC, waardoor de inhoudelijke thuisbasis van de adviesgroep Jeugd binnen de twee genoemde domeinen ligt.

De vraagstukken rondom jeugd zijn groot, complex en hebben een enorme impact voor kinderen, hun omgeving en professionals. De stijgende zorgvraag en toename in kosten leveren vragen op rondom de uitvoering, sturing en inrichting van het gehele jeugddomein. De kwaliteit en impact voor het kind is hierbij altijd het uitgangspunt. Het is onze ambitie om bij te dragen aan de verandering die nodig is en hier een toonaangevende rol in te vervullen.

De adviesgroep Jeugd bestaat uit managing consultants die op het terrein van jeugd werken aan (advies)opdrachten voor landelijke en lokale overheden en jeugdzorgaanbieders. In opdrachten werken de managing consultants vanuit de rol van onder meer extern adviseur, onderzoeker, project- of programmamanager of interim manager aan het versterken van de publieke sector. Van preventie tot jeugdbescherming en gesloten jeugdzorg.

Opdrachten gaan bijvoorbeeld over:

 • het verbeteren van de jeugdzorg;
 • het versterken van de regierol van gemeenten;
 • het gezamenlijk opstellen van een regionale visie op preventie;
 • het inrichten van de toegang tot jeugdhulp;
 • het vormgeven en begeleiden van inkooptrajecten;
 • het verbeteren van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd;
 • het verbeteren van ontwikkelkansen van kinderen.

Een actueel voorbeeld
Projecten rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. BMC werkt mee aan dit programma, zowel strategisch als praktisch in de uitvoering.

Andere voorbeelden zijn (niet uitputtend):

 • projectleiding ‘Ieder Kind Geïnformeerd’;
 • programmamanagement landelijk programma ‘Met Andere Ogen’;
 • projectleiding Traumascreening;
 • verbeteren Ketensamenwerking Jeugdbescherming;
 • procesbegeleiding Regiovisie Jeugdhulp Norm Opdrachtgeverschap;
 • implementatie toegangsmodel Jeugdhulp;
 • actieplan Verbetering Feitenonderzoek.

Zie ook: https://www.bmc.nl/werkvelden/jeugdhulp

De Partner Jeugd

 

De partner Jeugd is écht het boegbeeld, een ervaren adviseur die zijn/haar sporen in het Jeugddomein ruimschoots heeft verdiend.

Hij/zij is bekend met het reilen en zeilen van overheidsorganisaties, kent de organisaties en bij voorkeur specifiek de jeugdbeschermingsketen én weet hoe de publieke sector in elkaar steekt. Je bent een verbindende schakel en spreekt de taal van de gemeente, jeugdaanbieders en onderwijs.

Als verantwoordelijke voor de adviesgroep lever je een substantiële bijdrage aan de inhoudelijke doorontwikkeling en het verwerven van nieuwe opdrachten voor de adviesgroep. Je schakelt snel op vragen en actualiteiten uit de markt, weet je weg te vinden – zowel intern als extern – om hier adequaat op te reageren. Als partner zorg je voor ‘kruisbestuiving’ binnen de BMC-organisatie, loop je voorop als het gaat om maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaal je deze naar kansen voor BMC, ook op de langere termijn. Je geeft sturing aan de verdere groei en ontwikkeling van de adviesgroep, zowel op inhoud als omvang. Je draagt bij aan het adviesprofiel door (strategische) samenwerking aan te gaan en te onderhouden met andere partijen. Kortom: je draagt, in de breedste zin van het woord, bij aan het versterken van het profiel Jeugd.

Werkzaamheden die bij de rol van partner horen:

 • gezamenlijk met de managing consultants uit de adviesgroep de ambitie en koers uitzetten;
 • aansturen van de adviesgroep Jeugd (de groep bestaat momenteel uit 7 managing consultants) en integraal verantwoordelijk dragen voor het reilen en zeilen van de adviesgroep;
 • uitbouwen van de huidige adviesgroep Jeugd, zowel op inhoud als qua volume;
 • kwaliteit bewaken bij offertetrajecten en in opdrachten;
 • sparringpartner zijn voor collega’s;
 • als lid van het partnerteam, samen met de directie, meebouwen en -werken aan de koers van BMC en de ontwikkelopgaven, zoals beschreven in de organisatievisie.

Vanzelfsprekend zorg je als meewerkend voorman/-vrouw voor het binnenhalen van opdrachten, welke je deels zelf uitvoert.

Kortom: een rol met veel uitdaging, dynamiek én kansen in de inspirerende omgeving van een organisatie die écht hart heeft voor de publieke zaak.

Het Profiel

De ideale kandidaat

 • beschikt over (toonaangevende) kennis van en visie op de inhoud, dynamiek en uitdagingen binnen het jeugddomein;
 • heeft bij voorkeur WO werk- en denkniveau;
 • heeft aanzien en gezag, is een ‘bekend’ gezicht binnen het werkveld, heeft hierin ook aantoonbaar zijn/haar sporen verdiend;
 • is bekend met het publieke domein en heeft ervaring als adviseur/consultant;
 • doet het graag ‘samen’, is een teamplayer die er zorg voor draagt dat zaken écht voor elkaar komen;
 • spreekt graag en makkelijk op relevante podia;
 • is een stevige persoonlijkheid die in staat is om – in de organisatie, in de relatie tot directie en in samenwerking met externen – zaken over het voetlicht te brengen, keuzes te (doen) maken en wat nodig is in gang te zetten;
 • heeft een stimulerende, inspirerende en coachende stijl van leiderschap, vertrouwt op medewerkers en legt verantwoordelijkheid in woord en daad bij hen;
 • heeft gevoel voor teamspirit en welbevinden van medewerkers binnen een team en hecht hier ook waarde aan;
 • is verbindend, duidelijk, toegankelijk, en beschikt over voldoende vermogen om te kunnen relativeren;
 • is in staat vanuit een organisatievisie te redeneren en bevordert samenhang van beleid op organisatieniveau;
 • en tot slot: een gezonde dosis humor mag natuurlijk niet ontbreken.

Over BMC

In 1986 is BMC opgericht vanuit de overtuiging dat de bedrijfsvoering binnen de overheid kon worden verbeterd. In meer dan 30 jaar is BMC uitgegroeid tot een gerenommeerd adviesbureau en hebben wij samen met onze opdrachtgevers veel bijzondere verbeterpraktijken ontwikkeld.

BMC draagt bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Hoogwaardig advies en implementatie met daadkracht

BMC voert hoogwaardige onderzoeks- en adviesopdrachten uit binnen 16 werkvelden in de publieke sector waaronder Jeugd.

Wij zijn partner van gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, culturele instellingen en meer. Bij BMC werken zelfstandige adviseurs met een groot hart voor de publieke zaak.

Daarnaast biedt BMC ondersteuning bij de implementatie van verbeteringen in beleid en uitvoering. Zo is BMC de partner op het gebied van werving en selectie, en zijn er deskundige mensen in dienst voor interim- en veranderopdrachten.

BMC faciliteert ook een groot aantal opleidingsactiviteiten voor haar opdrachtgevers en professionals in de publieke sector.

Betrokken ondernemen
In het kader van ‘betrokken ondernemen’ geeft BMC de opgedane kennis uit de dagelijkse adviespraktijk terug aan de sector in debatten, intervisiebijeenkomsten, trainingen, workshops en masterclasses. BMC is inhoudelijk hoofdsponsor van veel branche- en beroepsverenigingen en verbindt zich graag aan maatschappelijke initiatieven van de opdrachtgevers.

Arbeidsvoorwaarden

De bedrijfscultuur is informeel en uitdagend. BMC werkt zoveel mogelijk digitaal en kent een flexibel kantoorconcept. Het kantoor is volgens dit concept ingericht.
Het salaris is marktconform.
BMC heeft een Individueel Keuzebudget en een mobiliteitsregeling.
De arbeidsomvang is bespreekbaar, maar bedraagt minimaal 32 uur per week.

NB partner bij BMC betekent dat je een boegbeeld bent en vanuit deze bijzondere positie, in loondienst, het bedrijf vertegenwoordigt (‘inkopen’ is niet aan de orde).

Meer informatie

Dit functieprofiel kun je ook downloaden via de bijlage. PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Carine Leemereise of Annemieke Hoefakker, senior consultants bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Aukje Beijer. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

De search en selectie voor deze functie worden begeleid door PublicSpirit.

Je sollicitatie (ref.nr 7452) ontvangen wij graag uiterlijk zondag 6 juni 2021.

Planning procedure
Reactietermijn: tot en met zondag 6 juni 2021
Voorselectiegesprekken: week 22-23
Presentatie sollicitaties kandidaten bij BMC (kandidaten zijn hier niet bij): week 24, donderdag 17 juni
Selectiegesprekken 1e ronde: week 25, maandag 21 juni
Selectiegesprekken 2e ronde: week 26, maandag 28 juni
Referenties en arbeidsvoorwaarden: week 26
Benoeming: z.s.m.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in je motivatiebrief het vacaturenummer: 7452.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Direct solliciteren