< Over ons

Leen Kap

Senior consultant

Als senior consultant houdt Leen Kap zich bij PublicSpirit met name bezig met werving & selectie voor topfuncties in het openbaar bestuur. Daarbij kan worden gedacht aan functies als die van gemeentesecretaris, directeur, commissaris of toezichthouder.

Leen is van huis uit jurist en werkte gedurende 30 jaar als (interim)manager voor gemeenten op de terreinen sociaal domein, bedrijfsvoering, bestuur en communicatie.

Dat verschafte hem een breed inzicht en veel ervaring. Zijn profiel in deze rol was vrijwel steeds die van de verandermanager. Een van zijn krachten daarin is ervoor zorgen dat medewerkers de plek vinden die echt bij hen past en het begeleiden van degenen die die plek (nog) niet hebben gevonden.

Gewapend met deze ervaring is hij uitstekend in staat als start van het proces met u te komen tot een heldere beschrijving van het profiel van de kandidaat die u zoekt; als netwerker pur sang legt hij gemakkelijk contact met potentiële kandidaten. Daarbij zal hij nauw samenwerken met de professionele research consultants en projectassistenten van PublicSpirit.

Naast zijn ervaring als manager heeft hij zich gedurende zijn loopbaan verdiept in intermenselijke communicatie, (organisatie)psychologie en talent development. Zo is hij internationaal gecertificeerd NLP-trainer, trainer Kernkwadranten, geautoriseerd voor het gebruik van Spiral Dynamics en Insights Discovery. De afgelopen jaren heeft hij zich met name verdiept in het gedachtegoed van Deep Democracy.

In samenhang daarmee heeft hij een passie ontwikkeld voor het thema Diversiteit en Inclusie. Niet als modegril of uithangbord, maar vanuit de overtuiging dat iedereen een plek verdient en dat een grotere diversiteit altijd van meerwaarde zal blijken te zijn voor organisaties.

Alhoewel hij zich vooral focust op werving & selectie is hij ook beschikbaar als interim-manager. In die rol zorgt hij voor een heldere probleemanalyse waarin hardnekkige patronen worden benoemd. Dit wordt gevolgd door een praktisch, resultaatgericht plan van aanpak. Maar zijn aanpak zal altijd beginnen bij het systeem en de mensen die daarin hun plek hebben. Zijn credo is: tell it like it is! Vertel elkaar wat er echt is, ga daar een open gesprek over aan en zoek naar commitment. En ga vooral lastige gesprekken en moeilijke beslissingen niet uit de weg.

 

(033) 445 9050
LinkedIn profiel