Carrièremanagement

Toegerust voor nieuwe stap in top- en middensegment publiek domein

Toe aan een (vervolg)stap in het publieke domein? Dan biedt PublicSpirit een uitstekend programma: Carrièremanagement – al  sinds 2010 een begrip op de markt. Met dit programma wordt elke deelnemer gefaciliteerd en toegerust om persoonlijk koers te bepalen op de arbeidsmarkt. Effectief en succesvol. Goed toegerust. Voor een eerste, gerichte oriëntatie, maar ook als het gaat om vervolgstappen, bijvoorbeeld in geval van boventalligheid of bij gedwongen baanverlies na een arbeidsconflict. Carrièremanagement focust op het hogere segment: mensen tussen de 40-59 jaar, van academisch niveau, met goede cv’s. Het programma  koerst op directie-, advies- en managementfuncties binnen gemeenten, provincies, ministeries, woningcorporaties, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur.

Uniek programma: aandacht in samenhang voor alle onderdelen

Carrièremanagement biedt een uniek programma voor een aantrekkelijke prijs. Compact én compleet. In 4 dagen is de deelnemer kundig en vaardig in alles wat doorslaggevend is om de gewenste carrièrestap te kunnen zetten en op passend niveau (weer) succesvol te kunnen acteren op de arbeidsmarkt. Onze visie: ‘Snel – weer – actief op de arbeidsmarkt!’

Iedere deelnemer heeft na afloop een up-to-date en op maat gesneden instrumentarium in handen:

  • focus op eigen profiel en loopbaankoers, meerwaarde van verschillende scenario’s (o.a. met behulp van een talentscan (Birkman), loopbaanmodule HR Organizer);
  • versterkt in persoonlijk leiderschap, eigen regie, vormgeven transitieproces (met inzet van Kolb, Belbin, Weggeman)
  • zicht op onderscheidend vermogen (m.b.v. personal branding);
  • geoefend in feedback geven/vragen en presentatie (m.b.v. diverse cv-presentaties);
  • up-to-date in arbeidsmarktvaardigheden (via workshop LinkedIn door een expert, inzicht in de do’s en dont’s van netwerken, solliciteren en profileren).

Persoonlijke groei door maatwerk op niveau

Deelnemers volgen het programma groepsgewijs en/of individueel, toegesneden op de persoonlijke doelen en behoefte. Het programma is interactief, met deelnemers uit verschillende sectoren van het publieke domein. Wie deelneemt is mede daardoor verzekerd van een groeiend, deugdelijk netwerk. Het groepsprogramma kan uitstekend gecombineerd worden met een individueel traject, dat daadwerkelijke begeleiding biedt bij het zetten van effectieve (volgende) stappen op de arbeidsmarkt. Het programma is zodoende te allen tijde maatwerk. De uitvoering is in handen van hooggekwalificeerde trainers en gastdocenten, met relevante directie-ervaring en gerichte kennis en kunde op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Goede resultaten

Het programma Carrièremanagement geniet een aantoonbaar rendement: 65 procent van alle deelnemers zet binnen zes tot zestien maanden een effectieve vervolgstap. In lijn met de loopbaankoers die is uitgezet.

PublicSpirit