Drs. Dick Webbink

 
Met een uitgesproken voorkeur voor het publieke domein is Dick Webbink uitgegroeid tot een zeer ervaren senior consultant. Binnen PublicSpirit richt hij zich met name op topfuncties in de gezondheidszorg, als ook op toezichthoudende functies. Na zijn studies economie en bestuurskunde en een korte ambtelijke carriere heeft Dick ruime ervaring opgedaan, zowel als zelfstandig adviseur als ook als senior adviseur en manager bij gerenommeerde adviesbureaus voor werving en selectie. Het is zijn ambitie om, in goede samenwerking met de opdrachtgever, publieke organisaties beter te laten functioneren door op cruciale posities de juiste mensen te plaatsen. Zijn motto is daarbij: “mensen maken organisaties”.


Terug